Chuyển đổi Quang <-> Thoại

Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Điện thoại -> Cáp quang - và từ Cáp Quang -> Điện thoại

Từ 1 đến 32 cổng thoại đồng thời lăp đặt đơn giản 

Thiết bị chuyển đổi quang thoại

Từ 1 đến 1

Bộ chuyển đổi 32 kênh thoại qua đường cáp quang BT-32PF-T/R
Nhớ sản phẩm

Bộ chuyển đổi 32 kênh thoại qua đường cáp quang BT-32PF-T/R

0 ₫

Bộ chuyển đổi 32 kênh thoại qua đường cáp quang BT-32PF-T/R Xem thêm

Từ 1 đến 1

Menu