Bộ đàm chống cháy nổ

 - Chức năng gọi tuyệt vời của bộ đàm hoạt động như tổng đài nội bộ:

 + Gọi riêng biệt từng tay bộ đàm riêng rẽ

+ Gọi nhóm tùy chọn

+ Gọi tất cả các bộ đàm


Từ 1 đến 6

Bộ đàm Motorola GP-328IS VHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-328IS VHF

8.832.000 ₫

Bộ đàm Motorola GP-328. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1800mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn.

Xem thêm
Bộ đàm Motorola GP-328IS UHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-328IS UHF

9.177.000 ₫

Bộ đàm Motorola GP-328. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 4W, Pin 1800mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn.

Xem thêm
Bộ đàm Motorola GP-338IS VHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-338IS VHF

9.246.000 ₫

Bộ đàm Motorola GP-338. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1800mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn.

Xem thêm
Bộ đàm Motorola GP-338IS UHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-338IS UHF

9.706.000 ₫

Bộ đàm Motorola GP-338Í. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 4W, Pin 1800mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn. Chống cháy nổ 

Xem thêm
Bộ đàm Motorola GP-3188 VHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-3188 VHF

6.394.000 ₫

Bộ đàm Motorola GP-3188 VHF. Trọng lượng 420g, công suất phát cao 5W, Pin 1400mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn. Chống cháy nổ 

Xem thêm
Bộ đàm Motorola GP-2000s VHF
Nhớ sản phẩm

Bộ đàm Motorola GP-2000s VHF

4.485.000 ₫

Hết hàng

Bộ đàm Motorola GP-2000s VHF. Trọng lượng 375g, công suất phát cao 5W, Pin 1500mAh, bảo bảo thời gian đàm thoại tốt và cự ly liên lạc được xa. Phù hợp dùng cho bảo vệ các tòa nhà cao tầng, bảo vệ nhà hàng khách sạn. 

Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu