Bộ lưu điện tổng đài

Từ 1 đến 4

Bộ lưu điện tổng đài TEB308 - KX-TES824 - KX-TA
Nhớ sản phẩm

Bộ lưu điện tổng đài TEB308 - KX-TES824 - KX-TA

1.587.000 ₫

Bộ lưu điện dùng cho tổng đài panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308/616, thời gian lưu điện từ 6 đến 24 tiếng khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện (chưa bao gồm accquy) Xem thêm
Bộ lưu điện tổng đài panasonic Diamond TDA
Nhớ sản phẩm

Bộ lưu điện tổng đài panasonic Diamond TDA

1.955.000 ₫

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200. Thời gian lưu điện từ 6 đến 24 tiếng khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện(chưa bao gồm accquy) Xem thêm
Bộ lưu điện tổng đài panasonic Diamond 600
Nhớ sản phẩm

Bộ lưu điện tổng đài panasonic Diamond 600

3.795.000 ₫

Bộ lưu điện dùng tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600. Thời gian lưu điện từ 6 đến 24 tiếng khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện(chưa bao gồm accquy) Xem thêm
Bộ lưu điện tổng đài Siemens Diamond Hipath
Nhớ sản phẩm

Bộ lưu điện tổng đài Siemens Diamond Hipath

1.955.000 ₫

Bộ lưu điện dùng tổng đài Siemens hipath 1120, 1150,1190. Thời gian lưu điện từ 6 đến 24 tiếng khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện, tự động chuyển nguồn khi mất điện(chưa bao gồm accquy) Xem thêm

Từ 1 đến 4

Menu