Bộ thiết bị tai nghe tư vấn

Từ 1 đến 4

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT1
Nhớ sản phẩm

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT1

Từ: 713.000 ₫

Đến: 1.768.700 ₫

Hết hàng

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT1 gồm: 1 tai nghe và 1 điện thoại Panasonic, sử dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng. Xem thêm
Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT2
Nhớ sản phẩm

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT2

Từ: 805.000 ₫

Đến: 1.860.700 ₫

Hết hàng

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT2 gồm: 1 tai nghe và 1 điện thoại Panasonic có màn hình, sử dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng.

Xem thêm
Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT3. Điện thoại có hiện số
Nhớ sản phẩm

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT3. Điện thoại có hiện số

Từ: 989.000 ₫

Đến: 2.044.700 ₫

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT3 gồm: 1 tai nghe điện thoại và 1 điện thoại Panasonic có màn hình hiển thị số gọi đến, sử dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng.

Xem thêm
Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT4. Sử dụng với tổng đài IP, tổng đài Call center
Nhớ sản phẩm

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT4. Sử dụng với tổng đài IP, tổng đài Call center

Từ: 1.055.700 ₫

Đến: 2.251.700 ₫

Hết hàng

Bộ tai nghe điện thoại chăm sóc khách hàng CT4 gồm: 1 tai nghe và 1 điện thoại IP có màn hình hiển thị số gọi đến, lưu số gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ. Sử dụng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng.

Xem thêm

Từ 1 đến 4

Menu