Camera Dome

Từ 1 đến 18

Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 3.6mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 3.6mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

1.127.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 6.0mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC143 zEp(Lens 6.0mm) - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

1.104.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°. Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC133 zAdp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC133 zAdp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)

828.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 10m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6° Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC133 zDp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC133 zDp - Standard TVL (Dome hồng ngoại)

874.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải Standard TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6° Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC133 zEp - 520 TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC133 zEp - 520 TVL (Dome hồng ngoại)

1.046.500 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0.6 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 92.6° Xem thêm
Camera giám sát JK626IR - 580TVL (Quan sát ngày đêm)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK626IR - 580TVL (Quan sát ngày đêm)

2.208.000 ₫

Camera giám sát màu loại bán cấu (DOME) hồng ngoại JK626IR, 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 580 TVL, Độ nhạy sáng 0.1Lux/F2.0, 24 đèn led, cự ly trên 15 mét. Xem thêm
Camera giám sát JK606 - 480TVL (Dome hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK606 - 480TVL (Dome hồng ngoại)

1.265.000 ₫

Camera giám sát màu loại bán cấu (DOME) hồng ngoại JK606, 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 480 TVL, Độ nhạy sáng 0.1Lux/F2.0, 35 đèn led, cự ly trên 20 mét Xem thêm
Camera giám sát JK626 - 600TVL (Siêu nét)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK626 - 600TVL (Siêu nét)

1.564.000 ₫

Camera giám sát màu loại bán cấu (DOME), 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 600 TVL, Độ nhạy sáng 0.1Lux/F2.0, cân bằng ánh sáng trắng BLC Xem thêm
Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại)

1.840.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD Sony Effio DSP, độ phân giải 600TVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại)

1.840.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại)

1.725.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

1.518.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 35m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC139 zDp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC139 zDp - StandardTVL (hồng ngoại)

1.173.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

1.380.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC138 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC138 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

989.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

1.265.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

943.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải 520 TVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

1.196.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.6 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm

Từ 1 đến 18

Menu