Camera thân đứng

Từ 1 đến 13

Camera giám sát JK724 - 540TVL
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK724 - 540TVL

1.288.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0 lux (IR ON), 24 LED hồng ngoại cự li 20 – 25m, Ống kính cố định 6mm Xem thêm
Camera giám sát JK730 - 540TVL (30 led hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK730 - 540TVL (30 led hồng ngoại)

1.472.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0 lux (IR ON), 30 LED hồng ngoại cự li trên 25m, Ống kính cố định 6mm Xem thêm
Camera giám sát JK770 - 540TVL (42 led hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát JK770 - 540TVL (42 led hồng ngoại)

1.702.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại JK770, 1/3 SONY Super HAD CCD, Độ phân giải 540 TVL, Độ nhạy sáng 0 lux (IR ON), 42 LED hồng ngoại cự li trên 35m, Ống kính cố định 6mm Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC136 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

1.196.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.6 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC136 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

943.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải 520 TVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC138 zEltp - 520 TVL (hồng ngoại)

1.265.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, Độ phân giải 520 TVL, Độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC138 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC138 zDltp - StandardTVL (hồng ngoại)

989.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.4 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC139 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

1.380.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC139 zDp - StandardTVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC139 zDp - StandardTVL (hồng ngoại)

1.173.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.2 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°.

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC148 zEp - 520TVL (hồng ngoại)

1.518.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 35m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech KPC149 zHp - 520TVL (hồng ngoại)

1.725.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 6mm, góc quan sát 54°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech AVC452 zp - 520TVL (hồng ngoại)

1.840.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD, độ phân giải StandardTVL, độ nhạy sáng 0.3 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 40m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92.6°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm
Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại)
Nhớ sản phẩm

Camera giám sát Avtech AVC452 zAp - 600TVL (hồng ngoại)

1.840.000 ₫

Camera giám sát màu hồng ngoại, 1/3 H.R Color CCD Sony Effio DSP, độ phân giải 600TVL, độ nhạy sáng 0.1 lux (IR ON), hồng ngoại cự li trên 15m, ống kính cố định 3.6mm, góc quan sát 92°, tiêu chuẩn ngoài trời. 

Xem thêm

Từ 1 đến 13

Menu