Cáp điện thoại

Từ 1 đến 9

Cáp điện thoại 1 đôi (1x2) dùng chạy ngoài trời (1 cuộn 500 mét)
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 1 đôi (1x2) dùng chạy ngoài trời (1 cuộn 500 mét)

1.955.000 ₫

Cáp điện thoại 1 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời có gường treo chống đứt, có dầu bọc bảo vệ Xem thêm
Cáp điện thoại 2 đôi (2x2) dùng chạy trong nhà (1 cuộn 200 mét)
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 2 đôi (2x2) dùng chạy trong nhà (1 cuộn 200 mét)

874.000 ₫

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 200 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy trong nhà có bọc bạc chống nhiễu Xem thêm
Cáp điện thoại 2 đôi (2x2) dùng chạy ngoài trời (1 cuộn 500 mét)
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 2 đôi (2x2) dùng chạy ngoài trời (1 cuộn 500 mét)

3.565.000 ₫

Cáp điện thoại 2 đôi, 1 cuộn 500 mét, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời, có gường treo, có bọc chống nhiễu và dầu bảo vệ Xem thêm
Cáp điện thoại 10 đôi (10x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 10 đôi (10x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà

27.600 ₫

Cáp điện thoại 10 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại có gường treo chống đứt hoặc không, có dầu bọc bảo vệ, có bọc kim chống nhiễu Xem thêm
Cáp điện thoại 20 đôi (20x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 20 đôi (20x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà

32.200 ₫

Cáp điện thoại 20 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại có gường treo chống đứt hoặc không, có dầu bọc bảo vệ, có bọc kim chống nhiễu Xem thêm
Cáp điện thoại 30 đôi (30x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 30 đôi (30x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà

43.700 ₫

Cáp điện thoại 30 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại có gường treo chống đứt hoặc không, có dầu bọc bảo vệ, có bọc kim chống nhiễu Xem thêm
Cáp điện thoại 32 đôi dùng đấu nhẩy từ tổng đài ra hộp cáp (Đấu Jack 57JE)
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 32 đôi dùng đấu nhẩy từ tổng đài ra hộp cáp (Đấu Jack 57JE)

57.500 ₫

Cáp điện thoại 32 đôi, lõi 0,5mm, dùng đấu nhẩy từ tổng đài ra hộp cáp, đấu jack 57JE của tổng đài Panasonic, Đấu cáp E1, T1, ISDN.. Xem thêm
Cáp điện thoại 50 đôi (50x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 50 đôi (50x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà

87.400 ₫

Cáp điện thoại 50 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại có gường treo chống đứt hoặc không, có dầu bọc bảo vệ, có bọc kim chống nhiễu Xem thêm
Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà
Nhớ sản phẩm

Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà

184.000 ₫

Cáp điện thoại 100 đôi, lõi 0,5mm, dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà loại có gường treo chống đứt hoặc không, có dầu bọc bảo vệ, có bọc kim chống nhiễu Xem thêm

Từ 1 đến 9

Menu