Cáp đồng trục

Cung cấp các loại cáp đồng trục với số lượng lớn, cáp đồng trục cho dự án, cáp đồng trục cho các công trình camera giám sát, cáp đồng trục cho truyền hình cáp, cáp đồng trục cho hệ thống kích sóng điện thoại

Từ 1 đến 9

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi hợp kim, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi hợp kim, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn

3.910 ₫

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi hợp kim, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp. Xem thêm
Cáp đồng trục 4C-FB, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn

5.060 ₫

Cáp đồng trục 4C-FB, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp. Xem thêm
Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, không dầu
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, không dầu

5.520 ₫

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, không dầu Xem thêm
Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, ngâm dầu
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, 200 mét 1 cuộn, ngâm dầu

5.980 ₫

Cáp đồng trục 5C, lõi đồng, ngâm dầu, 200 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm
Cáp đồng trục RG6, 1 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục RG6, 1 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn

5.060 ₫

Cáp đồng trục RG6, 1 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm
Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn

5.520 ₫

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm
Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu

5.980 ₫

Cáp đồng trục RG6, 2 lớp bạc, lõi hợp kim, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu. Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm
Cáp đồng trục RG11, không treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục RG11, không treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn

16.100 ₫

Cáp đồng trục RG11, không treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu. Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm
Cáp đồng trục RG11, có gường treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn
Nhớ sản phẩm

Cáp đồng trục RG11, có gường treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn

18.400 ₫

Cáp đồng trục RG11, có gường treo, ngâm dầu, 305 mét 1 cuộn, ngâm dầu. Sử dụng chạy cho Camera, truyền hình cáp, kích sóng di động Xem thêm

Từ 1 đến 9

Menu