Card ghi âm Zibosoft

Từ 1 đến 4

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 2 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 2 line

2.024.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 2 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line

4.485.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line

5.175.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line

14.352.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm

Từ 1 đến 4

Menu