Card ghi âm điện thoại

Cung cấp card ghi âm điện thoại Tanssonic, Zibosoft..,

- Cho phép ghi âm từ 2 line điện thoại đến tối đa 256 line điện thoại đồng thời,

- Phần mềm cho phép kết nối với Vtiger (CRM),

- Kết nối với các hệ cơ sở dữ liêu khách hàng như hệ thống 113, 114, 115, 119...,

- Cung cấp SDK cho bên thứ 3 kết nối phát triển phần mềm quản lý dựa theo số điện thoại gọi đến.

-> Phần mềm quản lý khách hàng

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Box ghi âm điện thoại Tansonic 1 line (Cắm cổng USB) TX2006U1A
Nhớ sản phẩm

Box ghi âm điện thoại Tansonic 1 line (Cắm cổng USB) TX2006U1A

966.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, ghi âm 1 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính. Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM, Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

Xem thêm
Box ghi âm điện thoại 16 kênh kết nối USB Tansonic - T5U16
Nhớ sản phẩm

Box ghi âm điện thoại 16 kênh kết nối USB Tansonic - T5U16

8.395.000 ₫

Box ghi âm điện thoại 16 cổng Tansonic T5U16. Ghi âm đồng thời 16 số điện thoại, khả năng mở rộng kết nối tối đa 64 cổng. Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, hiển thị thông tin khách hàng gọi đến trên máy tính hoặc nhiều máy tính trong mạng LAN Xem thêm
Box ghi âm điện thoại Tansonic 2 line (Cắm cổng USB) T5U2
Nhớ sản phẩm

Box ghi âm điện thoại Tansonic 2 line (Cắm cổng USB) T5U2

1.219.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 2 line, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính. Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM, Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line TX2006P311-4 và TX2006T4P04
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line TX2006P311-4 và TX2006T4P04

3.427.000 ₫

Hết hàng

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến hoặc tên khách hàng trên PC bất kỳ trong mạng LAN. Quản lý trạng thái các đường đang ghi âm cho phép nghe trực tiếp cuộc gọi đang đàm thoại, Xem thêm
Box ghi âm điện thoại 4 kênh kết nối USB Tansonic - TX2006U4
Nhớ sản phẩm

Box ghi âm điện thoại 4 kênh kết nối USB Tansonic - TX2006U4

3.174.000 ₫

Box ghi âm điện thoại 4 cổng Tansonic. Ghi âm đồng thời 4 số điện thoại, khả năng mở rộng kết nối tối đa 16 cổng. Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, hiển thị thông tin khách hàng gọi đến trên máy tính hoặc nhiều máy tính trong mạng LAN Xem thêm
Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line TX2006P311-8, T4P08 và T5P08
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line TX2006P311-8, T4P08 và T5P08

4.025.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, phần mềm quản lý bằng tiếng Việt, cho phép nghe file ghi âm từ PC bất kỳ trong mạng LAN

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line TX2006P312 và TX2006T4P16
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line TX2006P312 và TX2006T4P16

7.590.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số và tên khách hàng gọi đến trên nhiều máy tính. Miễn phí phần mềm quản lý tiếng Việt. Xem thêm
Box ghi âm điện thoại 8 kênh kết nối USB Tansonic - TX2006U8
Nhớ sản phẩm

Box ghi âm điện thoại 8 kênh kết nối USB Tansonic - TX2006U8

4.278.000 ₫

Box ghi âm điện thoại 8 cổng Tansonic. Ghi âm đồng thời 8 số điện thoại, khả năng mở rộng kết nối tối đa 64 cổng. Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, hiển thị thông tin khách hàng gọi đến trên máy tính hoặc nhiều máy tính trong mạng LAN Xem thêm
Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 kênh TX2006T3P32
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 kênh TX2006T3P32

13.662.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính, ghi âm đồng thời 32 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, Xem thêm
Card ghi âm điện thoại số TX2006D
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại số TX2006D

0 ₫

Card ghi âm điện thoại số, ghi âm mọi điện thoại số trên thị trường của tổng đài Panasonic, Siemens, Nec, ....Quản lý thông tin gọi đến và gọi đi, tìm kiếm nhanh chóng đơn giản

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 30 kênh
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 30 kênh

0 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI. Hiển thị và quản lý báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi và gọi nhỡ Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 2 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 2 line

2.024.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 2 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line

4.485.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line

5.175.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line

14.352.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại TX800 - Không cần nối máy tính
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại TX800 - Không cần nối máy tính

0 ₫

Thiết bị ghi âm 8 kênh điện thoại TX800, không nối PC, tự động ghi âm, theo dõi giám sát qua LAN và Internet, truy cập file ghi âm tại bất kỳ đâu, phân quyền truy cập ghi âm Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại TX1600 - Không cần nối máy tính
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại TX1600 - Không cần nối máy tính

0 ₫

Thiết bị ghi âm 16 kênh điện thoại TX1600, không nối PC, tự động ghi âm, theo dõi giám sát qua LAN và Internet, truy cập file ghi âm tại bất kỳ đâu, phân quyền truy cập ghi âm Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại TX2400 - Không cần nối máy tính
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại TX2400 - Không cần nối máy tính

0 ₫

Thiết bị ghi âm 24 kênh điện thoại TX2400, không nối PC, tự động ghi âm, theo dõi giám sát qua LAN và Internet, truy cập file ghi âm tại bất kỳ đâu, phân quyền truy cập ghi âm Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại TX3200 - Không cần nối máy tính
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại TX3200 - Không cần nối máy tính

0 ₫

Thiết bị ghi âm 32 kênh điện thoại TX3200, không nối PC, tự động ghi âm, theo dõi giám sát qua LAN và Internet, truy cập file ghi âm tại bất kỳ đâu, phân quyền truy cập ghi âm Xem thêm
Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5004
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5004

0 ₫

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5004, ghi âm cho các máy điện thoại số Panasonic KX-T7665 7565 7230 7436 7633 7630 7636 7667 DT321 DT346

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008

0 ₫

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5008, ghi âm cho các máy điện thoại số Panasonic KX-T7665 7565 7230 7436 7633 7630 7636 7667 DT321 DT346

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016

0 ₫

Card ghi âm điện thoại số Panasonic D5016, ghi âm cho các máy điện thoại số Panasonic KX-T7665 7565 7230 7436 7633 7630 7636 7667 DT321 DT346

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504

0 ₫

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4504, phát thông báo trước khi cuộc gọi được ghi âm, tự động ghi âm cuộc gọi, quản lý thông tin khách hàng gọi đến và gọi đi

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508

0 ₫

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4508, phát thông báo trước khi cuộc gọi được ghi âm, tự động ghi âm cuộc gọi, quản lý thông tin khách hàng gọi đến và gọi đi

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516

0 ₫

Card ghi âm điện thoại phát thông báo Z4516, phát thông báo trước khi cuộc gọi được ghi âm, tự động ghi âm cuộc gọi, quản lý thông tin khách hàng gọi đến và gọi đi

Xem thêm
Máy ghi âm điện thoại 4 kênh TX400
Nhớ sản phẩm

Máy ghi âm điện thoại 4 kênh TX400

0 ₫

Máy ghi âm TX400 ghi âm 4 cuộc gọi đồng thời, Không kết nối máy tính. Lưu trữ file ghi âm trên thẻ nhớ SD. Nghe và tra cứu file ghi âm qua mạng LAN. Ghi âm tự động cuộc gọi đến và đi.

Xem thêm
Máy ghi âm AR110 - Ghi âm , Trả lời Tự động và password
Nhớ sản phẩm

Máy ghi âm AR110 - Ghi âm , Trả lời Tự động và password

4.600.000 ₫

Máy ghi âm điện thoại AR110, ghi âm trực tiếp các cuộc gọi đến và đi, thời gian ghi âm lớn, chức năng bảo mật khi nghe file ghi âm thông qua password, tìm kiếm file ghi âm đơn giản, trả lời tự động và cho phép để lại lời nhắn.

Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu