Ghi âm kết nối khe PCI

Từ 1 đến 8

Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line TX2006P311-4 và TX2006T4P04
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 4 line TX2006P311-4 và TX2006T4P04

3.427.000 ₫

Hết hàng

Card ghi âm điện thoại Tansonic 4 line, ghi âm đồng thời 4 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến hoặc tên khách hàng trên PC bất kỳ trong mạng LAN. Quản lý trạng thái các đường đang ghi âm cho phép nghe trực tiếp cuộc gọi đang đàm thoại, Xem thêm
Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line TX2006P311-8, T4P08 và T5P08
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 8 line TX2006P311-8, T4P08 và T5P08

4.025.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 8 line, ghi âm đồng thời 8 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, phần mềm quản lý bằng tiếng Việt, cho phép nghe file ghi âm từ PC bất kỳ trong mạng LAN

Xem thêm
Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line TX2006P312 và TX2006T4P16
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 16 line TX2006P312 và TX2006T4P16

7.590.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 16 line, ghi âm đồng thời 16 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số và tên khách hàng gọi đến trên nhiều máy tính. Miễn phí phần mềm quản lý tiếng Việt. Xem thêm
Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 kênh TX2006T3P32
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 kênh TX2006T3P32

13.662.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 32 line kết nối qua khe PCI máy tính, ghi âm đồng thời 32 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, Xem thêm
Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 30 kênh
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 30 kênh

0 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic E1 - 30 kênh thoại chuẩn E1, ISDN, PRI. Hiển thị và quản lý báo cáo các cuộc gọi đến, gọi đi và gọi nhỡ Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 4 line

4.485.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ghi âm Zibosoft 4 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 8 line

5.175.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 8 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm
Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ghi âm điện thoại Zibosoft 16 line

14.352.000 ₫

Thiết bị ghi âm Zibosoft 16 Line, Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, Cho phép hiển thị thông tin người gọi đến và quản lý danh bạ khách hàng

Xem thêm

Từ 1 đến 8

Menu