Card giao tiếp FXO/FXS

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
GXW4248: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4248: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

0 ₫

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4248, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Gateway TA810 - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway TA810 - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO

9.706.000 ₫

Gateway 8 cổng FXO TA810, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt Xem thêm
Gateway TA1610 - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway TA1610 - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO

23.000.000 ₫

Gateway 16 cổng FXO TA1610, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt Xem thêm
Gateway TA410 - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway TA410 - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO

6.578.000 ₫

Gateway 4 cổng FXO TA410, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt Xem thêm
Gateway DAG1000_4FXO - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG1000_4FXO - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO

5.635.000 ₫

DAG1000-4FXO, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO

8.395.000 ₫

DAG1000-8FXO, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO

15.870.000 ₫

DAG2000-16FXO, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO

0 ₫

Gateway 4 đường bưu điện (SMG1004 - 4 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,... Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường. Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt. Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO

0 ₫

Gateway 24 đường bưu điện (24 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO

0 ₫

Gateway 32 đường bưu điện (32 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO

0 ₫

Gateway 16 đường bưu điện (16 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO

0 ₫

Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

59.340.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

27.600.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814

0 ₫

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS

5.175.000 ₫

Bộ chuyển đổi ATA 8 cổng FXS. Chuyển đổi từ IP sang 8 cổng điện thoại, FAX. Sử dụng cho VNPT, Viettel, FPT, CMC. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic... Xem thêm
GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

18.975.000 ₫

Hết hàng

Card chuyển đổi 24 cổng IP Sip ra 24 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4104: Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN
Nhớ sản phẩm

GXW4104: Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN

6.440.000 ₫

Card chuyển đổi 4 cổng IP trunk Sip ra 4 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,. Xem thêm
GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN
Nhớ sản phẩm

GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

8.625.000 ₫

Card chuyển đổi 8 cổng IP trunk Sip ra 8 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,. Xem thêm
AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện

6.440.000 ₫

Card giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P

9.775.000 ₫

Card AX-E400P. Giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix. Giao tiếp qua khe cắm PCIe (PCI express) Xem thêm
TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện

7.590.000 ₫

Card TDM400 - Giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện

9.890.000 ₫

Card TDM800 - Giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện

0 ₫

Card AX1600 - Giao tiếp 16 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog

2.990.000 ₫

Hết hàng

Card tổng đài IP GXW4004. Chuyển đổi 4 cổng IP Sip ra 4 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu