Card tổng đài IP

Cung cấp các loại card sử dụng cho tổng đài VoIP:

- Loại khe cắm giao tiếp PCI, PCIe, RJ45

- Loại kết nối đường bưu điện PSTN - Analog, E1, ISDN (PRI)..

- Sử dụng cho tất cả các dòng tổng đài điện thoại IP chuẩn SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix, Trixbox, Siemens, Acatel, Panasonic...

- Đầy đủ driver, hướng dẫn cài đặt từng bước.

-> Điện thoại IP sử dụng với các tổng đài IP

-> Điện thoại IP Video

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702

1.081.000 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT702.  Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ  HT704
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ HT704

2.691.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ATA 4 cổng HT704, Chuyển đổi từ IP ra 4 cổng máy lẻ Analog. Sử dụng chuyển đổi cho đầu số bên VNPT, Viettel, FPT, CMC. Và dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic..., Xem thêm
Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO

8.395.000 ₫

DAG1000-8FXO, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO

15.870.000 ₫

DAG2000-16FXO, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway giao tiếp 4 SIM SMG4004
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 4 SIM SMG4004

0 ₫

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO

0 ₫

Gateway 4 đường bưu điện (SMG1004 - 4 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,... Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường. Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt. Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO

0 ₫

Gateway 24 đường bưu điện (24 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO

0 ₫

Gateway 32 đường bưu điện (32 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO

0 ₫

Gateway 16 đường bưu điện (16 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO

0 ₫

Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway giao tiếp 8 SIM SMG4008
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 8 SIM SMG4008

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway giao tiếp 16 SIM SMG4016
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 16 SIM SMG4016

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway giao tiếp 32 SIM SMG4032
Nhớ sản phẩm

Gateway giao tiếp 32 SIM SMG4032

0 ₫

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account. Gọi đi tiết kiệm 800% cước di động. Kết nối nhiều IP Server, Kết nối nhiều thiết bị đầu cuối. Hỗ trợ SMS gửi tin nhắn Xem thêm
Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream... Xem thêm
Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

59.340.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

27.600.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814

0 ₫

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS

5.175.000 ₫

Bộ chuyển đổi ATA 8 cổng FXS. Chuyển đổi từ IP sang 8 cổng điện thoại, FAX. Sử dụng cho VNPT, Viettel, FPT, CMC. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic... Xem thêm
GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

18.975.000 ₫

Hết hàng

Card chuyển đổi 24 cổng IP Sip ra 24 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4104: Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN
Nhớ sản phẩm

GXW4104: Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN

6.440.000 ₫

Card chuyển đổi 4 cổng IP trunk Sip ra 4 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,. Xem thêm
GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN
Nhớ sản phẩm

GXW4108: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

8.625.000 ₫

Card chuyển đổi 8 cổng IP trunk Sip ra 8 trung kế thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp như VNPT, Viettel,. Xem thêm
Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP TG200
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP TG200

0 ₫

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động TG200, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
GXW4216: Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4216: Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog

9.660.000 ₫

Card gateway 16 máy lẻ analog GXW4216, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Menu