Card tổng đài LG

Từ 1 đến 5

Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)

7.820.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG

3.174.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG

3.795.000 ₫

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG

6.325.000 ₫

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248
Nhớ sản phẩm

Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248

1.035.000 ₫

Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ dài là 10 phút Xem thêm

Từ 1 đến 5

Menu