Card tổng đài Panasonic

Card mở rộng cho các dòng tổng đài Panasonic: Card mở rộng tổng đài KX-TEB308 - Card mở rộng tổng đài KX-TES824 - Card mở rộng tổng đài KX-TDA100 - Card mở rộng tổng đài KX-TDA100D - Card mở rộng tổng đài KX-TDA200 - Card mở rộng tổng đài KX-TDA600 - Card mở rộng tổng đài KX-TDE100 - Card mở rộng tổng đài KX-TDE200 - Card mở rộng tổng đài KX-TDE600

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82474 - Card 8 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TES824

2.760.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ KX-TE82474 dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng dung lượng tổng đài lên 16 máy lẻ hoặc 24 máy lẻ Xem thêm
KX-TDA6178 - Card 24 máy lẻ tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

KX-TDA6178 - Card 24 máy lẻ tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

10.235.000 ₫

Card mở rộng 24 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA1178 - Card 24 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Nhớ sản phẩm

KX-TDA1178 - Card 24 máy lẻ tổng đài Panasonic KX-TDA100D

7.705.000 ₫

Card mở rộng 24 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D. Xem thêm
KX-TE82480 - Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TE82480 - Card panasonic mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

2.875.000 ₫

KX-TE82480 - Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824 Xem thêm
N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account
Nhớ sản phẩm

N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

15.985.000 ₫

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Xem thêm
KX-TE82483 - Card mở rộng panasonic 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TE82483 - Card mở rộng panasonic 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

3.105.000 ₫

Card KX-TE82483 - Card mở rộng 3 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, dùng nâng cấp cho tổng đài KX-TES824. Xem thêm
KX-TDA1180 - Card tổng đài panasonic 8 đường vào có hiển thị số
Nhớ sản phẩm

KX-TDA1180 - Card tổng đài panasonic 8 đường vào có hiển thị số

5.060.000 ₫

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA1176 - Card tổng đài panasonic 16 máy lẻ hiện số
Nhớ sản phẩm

KX-TDA1176 - Card tổng đài panasonic 16 máy lẻ hiện số

7.245.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D. Xem thêm
KX-TDA0180 - Card 8 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0180 - Card 8 đường vào bưu điện

3.887.000 ₫

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0170 - Card 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0170 - Card 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường

7.820.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ số và 8 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, tổng đài panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0174 - Card 16 máy lẻ tổng đài Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0174 - Card 16 máy lẻ tổng đài Panasonic

6.164.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA6181 - Card 16 đường vào tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

KX-TDA6181 - Card 16 đường vào tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

14.375.000 ₫

KX-TDA6181 - Card mở rộng 16 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)

18.285.000 ₫

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824

2.185.000 ₫

KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng tổng lên 2 kênh lời chào cho tổng đài Xem thêm
KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic

3.887.000 ₫

Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic

7.820.000 ₫

KX-TDA0191 - Card trả lời tự động 4 kênh dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82493 - Card hiển thị số 3 kênh cho TEB308 và KX-TES824

1.495.000 ₫

KX-TE82493 - hiển thị số 3 đường trung kế bưu điện vào dùng cho tổng đài KX-TES824 Xem thêm
KX-TDA0177 - Card 16 máy lẻ analog có hiển thị số
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0177 - Card 16 máy lẻ analog có hiển thị số

6.555.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ thường có hiển thị số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200. Xem thêm
KX-TDA1186 - Card tổng đài panasonic 8 đường vào có hiển thị số
Nhớ sản phẩm

KX-TDA1186 - Card tổng đài panasonic 8 đường vào có hiển thị số

6.026.000 ₫

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện có hiện số, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại

21.597.000 ₫

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip

50.945.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA6110 - Card kết nối tổng đài panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA6110 - Card kết nối tổng đài panasonic

10.235.000 ₫

KX-TDA6110 - Card kết nối khung chính tổng đài panasonic, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

34.040.000 ₫

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng số bất kỳ tổng đài nào của Panasonic như KX-TDA, KX-TDE và KX-NS300 Xem thêm
KX-TDA6174 - Card 16 máy lẻ cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

KX-TDA6174 - Card 16 máy lẻ cho tổng đài KX-TDA600 và KX-TDE600

8.625.000 ₫

Card mở rộng 16 máy lẻ thường, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0103 - Card nguồn loại L cho tổng đài Panasonic KX-TDA600
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0103 - Card nguồn loại L cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

11.845.000 ₫

KX-TDA0103, card nguồn loại L dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600. Xem thêm
KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200

0 ₫

KX-TDA0104, card nguồn loại M dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA200 và KX-TDA600 Xem thêm
KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0108 - Card nguồn loại S cho tổng đài Panasonic KX-TDA100

2.622.000 ₫

KX-TDA0108, card nguồn loại S dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100 hoặc KX-TDA200 Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu