Card tổng đài Siemens

Từ 1 đến 18

TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3550

6.325.000 ₫

TLANI8 - Card mở rộng 8 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

TLANI4 - Card tổng đài siemens mở rộng 4 trung kế cho hipath 3550

5.175.000 ₫

TLANI4 - Card mở rộng 4 trung kế vào bưu điện cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD16 - Card tổng đài siemens mở rộng 16 máy lẻ cho hipath 3550

10.925.000 ₫

SLAD16 - Card mở rộng 16 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLAD8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLAD8 - Card mở rộng 8 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLU8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3550

5.313.000 ₫

SLU8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550
Nhớ sản phẩm

SLA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3550

19.550.000 ₫

SLA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3550 Xem thêm
LUNA2 - Bộ nguồn tổng đài siemens dùng cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

LUNA2 - Bộ nguồn tổng đài siemens dùng cho hipath 3800

6.325.000 ₫

LUNA2 - Card nguồn cho tổng đài siemens hipath 3800 Xem thêm
SLMO2 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ số cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMO2 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ số cho hipath 3800

19.573.000 ₫

SLMO2 - Card mở rộng 24 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMO8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMO8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 máy lẻ số cho hipath 3800

7.245.000 ₫

SLMO8 - Card mở rộng 8 máy lẻ số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMA24 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

18.745.000 ₫

SLMA24 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
SLMAE200 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

SLMAE200 - Card tổng đài siemens mở rộng 24 máy lẻ cho hipath 3800

22.770.000 ₫

SLMAE200 - Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến Xem thêm
TMANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3800
Nhớ sản phẩm

TMANI8 - Card tổng đài siemens mở rộng 8 trung kế cho hipath 3800

6.325.000 ₫

TMANI8 - Card mở rộng 8 trung kế có hiển thị số dùng cho tổng đài siemens hipath 3800 Xem thêm
EB800 - Card 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190
Nhớ sản phẩm

EB800 - Card 8 đường vào bưu điện tổng đài Siemens 1150 và 1190

3.634.000 ₫

Card mở rộng 8 đường vào bưu điện EB800, Dùng cho dòng tổng đài điện thoại nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB4/00 - Card 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

EB4/00 - Card 4 đường vào bưu điện

2.185.000 ₫

Card mở rộng 4 đường vào bưu điện, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB0/12 - Card 12 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB0/12 - Card 12 máy lẻ

3.266.000 ₫

Card mở rộng 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB2/06 - Card 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB2/06 - Card 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ

2.415.000 ₫

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 6 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB2/10 - Card 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB2/10 - Card 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ

3.335.000 ₫

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 10 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190 Xem thêm
EB2/04 - Card 2 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

EB2/04 - Card 2 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ

2.277.000 ₫

Card mở rộng 2 đường vào bưu điện ra 4 máy lẻ, dùng cho tổng đài nội bộ Siemens Hipath 1120. Xem thêm

Từ 1 đến 18

Menu