Khe cắm PCIe

Từ 1 đến 6

Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P

9.775.000 ₫

Card AX-E400P. Giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix. Giao tiếp qua khe cắm PCIe (PCI express) Xem thêm
Card giao tiếp 8 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE800P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 8 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE800P

17.457.000 ₫

Card AXE800P - Giao tiếp 8 cổng, dùng giao tiếp 8 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩn cắm PCIe ((PCI express)). Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE1600P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE1600P

29.670.000 ₫

Card AXE1600P - Giao tiếp 16 cổng, dùng giao tiếp 16 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩn cắm PCIe ((PCI express)). Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card luồng E1, AXE1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 2 luồng E1, AXE2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 4 luồng E1, AXE4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu