Khe cắm PCI

Từ 1 đến 8

AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện

6.440.000 ₫

Card giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện

7.590.000 ₫

Card TDM400 - Giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện

9.890.000 ₫

Card TDM800 - Giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện

0 ₫

Card AX1600 - Giao tiếp 16 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card luồng E1, AX1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 2 luồng E1, AX2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 4 luồng E1, AX4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card GSM 4 cổng, giao tiếp 4 SIM GSM đồng thời
Nhớ sản phẩm

Card GSM 4 cổng, giao tiếp 4 SIM GSM đồng thời

0 ₫

Card AX4G - Giao tiếp 4 cổng, dùng giao tiếp 4 Sim di động như Viettel, Vinaphone, Mobiphone..., qua chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm

Từ 1 đến 8

Menu