Card trả lời tự động

Card trả lời tự động, dùng phát lời thông báo khi khách hàng gọi vào, cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ của người cần gặp. - Card trả lời tự động Panasonic. - Card trả lời tự động Siemens. - Card trả lời tự động LG. - Card trả lời tự động dùng cho mọi loại tổng đài. - Card voicemail cho phép khách hàng để lại lời nhắn...

Từ 1 đến 13

KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824
Nhớ sản phẩm

KX-TE82491 - Card trả lời tự động tổng đài panasonic KX-TES824

2.185.000 ₫

KX-TE82491 - Card trả lời tự động 1 kênh dùng cho tổng đài KX-TES824, nâng tổng lên 2 kênh lời chào cho tổng đài Xem thêm
KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0191 - Card disa trả lời tự động 4 kênh Panasonic

7.820.000 ₫

KX-TDA0191 - Card trả lời tự động 4 kênh dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
EVM2006 - Card trả lời tự động dùng cho mọi tổng đài
Nhớ sản phẩm

EVM2006 - Card trả lời tự động dùng cho mọi tổng đài

5.060.000 ₫

Dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, Siemens, LG..., trả lời tự động 2 kênh đồng thời cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, lời chào nhiều cấp, với 36 phút ghi âm lời chào, Xem thêm
KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0190 - Card option dùng cho tổng đài điện thoại panasonic

3.887.000 ₫

Card option 3 khe cắm mở rộng để kết nối với các loại card KX-TDA0191, KX-TDA0192, KX-TDA0194, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0192 - Card disa trả lời tự động 2 kênh và voicemail

6.555.000 ₫

KX-TDA0192 - Card trả lời tự động 2 kênh lời chào và voicemail với 125 tin nhắn, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0194 - Card disa trả lời tự động 4 kênh và voicemail

10.005.000 ₫

KX-TDA0194 - Card trả lời tự động 4 kênh lời chào và voicemail với 2x250 tin nhắn, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA600, dùng cho các dòng tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 Xem thêm
Card trả lời tự động 2 kênh EVM2030 và voicemail
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động 2 kênh EVM2030 và voicemail

6.831.000 ₫

Dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, Siemens, LG..., trả lời tự động 2 kênh đồng thời cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, lời chào nhiều cấp, với 3 giờ ghi âm lời chào và cho phép khách hàng để lại lời nhắn, Xem thêm
Card trả lời tự động 2 kênh EVM2050 và voicemail
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động 2 kênh EVM2050 và voicemail

7.935.000 ₫

Dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, Siemens, LG..., trả lời tự động 2 kênh đồng thời cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, lời chào nhiều cấp, với 4-6 giờ ghi âm lời chào và cho phép khách hàng để lại lời nhắn, Xem thêm
Card trả lời tự động 4 kênh EVM8100 và voicemail
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động 4 kênh EVM8100 và voicemail

16.445.000 ₫

Dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, Siemens, LG..., trả lời tự động 4 kênh EVM8100 đồng thời cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, lời chào nhiều cấp, với 100 giờ ghi âm lời chào và cho phép khách hàng để lại lời nhắn, Xem thêm
Card trả lời tự động 8 kênh EVM8200 và voicemail
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động 8 kênh EVM8200 và voicemail

22.885.000 ₫

Dùng cho mọi loại tổng đài Panasonic, Siemens, LG..., trả lời tự động 8 kênh EVM8200 đồng thời cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ, lời chào nhiều cấp, với 100 giờ ghi âm lời chào và cho phép khách hàng để lại lời nhắn, Xem thêm
Card trả lời tự động KX-TA30891 (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616)
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động KX-TA30891 (dùng cho KX-TA308 và KX-TA616)

3.335.000 ₫

Card trả lời tự động 2 kênh panasonic KX-TA30891, dùng cho tổng đài Panasonic KX-TA308 và KX-TA616, thông báo lời chào cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ không qua bàn trực tổng đài. Xem thêm
Card trả lời tự động KX-TD191 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)
Nhớ sản phẩm

Card trả lời tự động KX-TD191 (dùng cho tổng đài KX-TD1232)

5.635.000 ₫

Card trả lời tự động KX-TD191 dung cho tổng đài điện thoại panasonic KX-TD12322 Xem thêm
Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248
Nhớ sản phẩm

Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248

1.035.000 ₫

Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ dài là 10 phút Xem thêm

Từ 1 đến 13

Menu