Có sợ bị thất lạc hàng hóa khi vận chuyển không

Đối với vận chuyển chúng tôi sử dụng các dịch vụ vận chuyển có đảm bảo, vì vậy việc thất lạc hoặc thất thoát hàng hóa là không có khi vận chuyển.

Trong trường hợp vận chuyển bị thất lạc thì khách hàng hoàn toàn được bồi hoàn lại sản phẩm đúng như sản phẩm mà Quý khách hàng đã đặt mua.

Menu