Demo tổng đài IP

1. Xem tổng đài IP Online trực tiếp

Bấm vào link: Demo tổng đài IP

User/password: demo/demo1234 hoặc demo1/demo11234 hoặc demo2/demo21234

2. Tạo số máy lẻ

Cách 1: Tạo từng số máy lẻ riêng biệt: Vào Pbx -> Basic/ Call Routes -> Extension -> Creat New Extension -> Creat New Sip Extension như hình dưới

Demo tổng đài IP

Cách 2: Tạo 1 giải số máy lẻ liên tiếp nhau: Vào Pbx -> Basic/ Call Routes -> Batch Add Sip Extension

3. Test trên gọi điện trên di động Smartphone Android/IPhone/PC và Điện thoại IP Phone

a. Hệ điều hành Android - Như Samsung...

- Vào google Play tải phần mềm Grandstream Wav rồi cài đặt

- Vào phần mềm -> Settings -> Account Settings -> Bấm dấu cộng (+) góc phải màn hình -> Chọn Sip Account điền thông tin tài khoản như hình sau:

+ Tài khoản này được tạo ở Mục 2 - Cách 1

+ Sip Server: Là địa chỉ IP Public (IP tĩnh) của đường cáp quang đang nối vào tổng đài (Chú ý: Không thay đổi địa chỉ này)

Demo tổng đài IP

b. Hệ điều hành IOS - IPhone

c. Cài đặt trên PC

- Tải phần mềm gọi điện trên PC -> giải nén -> cài đặt -> chạy chương trình -> trên đỉnh của trương trình có nút mũi tên chỏ xuông -> kích chọn SIP Account Setting -> Cài đặt như hình vẽ

 + Tài khoản này được tạo ở Mục 2 - Cách 1

+ Sip Server: Là địa chỉ IP Public (IP tĩnh) của đường cáp quang đang nối vào tổng đài (Chú ý: Không thay đổi địa chỉ này)

Demo tổng đài IP


d. Trên điện thoại IP

- Cắm điện thoại IP Phone lên -> Xem IP -> Dùng trình duyệt web đánh IP -> đăng nhập user/pass =admin/admin -> Chọn Acount -> thiết lập cài đặt như hình sau:

Demo tổng đài IP Grandstream

4. Kết nối các đầu vào

a. Kết nối đường PSTN - đường bưu điện thông thường

b. Kết nối SIPtrunk FPT/CMC

c. Kết nối SIPtrunk VNPT

d. Kết nối thiết bị GSM - Thiết bị cắm SIM giảm cước phí điện thoại 800%

e. Kết nối thiết bị gateway FXO - SMG10xx

5. Thiết lập gọi ra

6. Thiết lập gọi vào

7. Cài đặt kết nối phần mềm quản lý khách sạn PMS

8. Cài đặt kết nối CRMKhông sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Menu