Điện thoại lập trình

Các loại điện thoại lập trình tổng đài panasonic:

 - KX-T7730: Dùng cho tổng đài KX-TES824

 - KX-T7630, KX-T7633, KX-T7636, KX-DT333, KX-DT343: Dùng cho tổng đài số KX-TDA100/200/600 và KX-TDE100/200/600

 - KXDT390: Bàn giám sát cuộc gọi (hiển thị trạng thái các máy lẻ)

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 1 đến 6

KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-T7730 - Điện thoại lập trình Panasonic

1.380.000 ₫

Bàn lập trình panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 12 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-DT543X - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)

2.806.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT333 dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT343 - Điện thoại lập trình panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-DT343 - Điện thoại lập trình panasonic (Điện thoại số)

3.795.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT343 dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT346 - Điện thoại lập trình Panasonic (Màn hình 6 dòng)
Nhớ sản phẩm

KX-DT346 - Điện thoại lập trình Panasonic (Màn hình 6 dòng)

5.405.000 ₫

Bàn lập trình số tổng đài Panasonic KX-DT346, màn hình hiển thị 6 dòng, dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm
KX-DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím
Nhớ sản phẩm

KX-DT390: Bàn giám sát trạng thái máy lẻ 64 phím

2.806.000 ₫

Bàn giám sát trạng thái 64 máy lẻ. Hiển thị trạng thái bận rỗi các máy lẻ được gán. Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-TDA và KX-TDE... Xem thêm
KX-T7630 - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)
Nhớ sản phẩm

KX-T7630 - Điện thoại lập trình Panasonic (Điện thoại số)

2.875.000 ₫

Bàn lập trình số Panasonic dùng cho các tổng đài panasonic với 24 phím đèn báo trạng thái và các nút điều khiển lập trình tổng đài Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu