Điện thoại hội nghị Vtech

Từ 1 đến 3

Điện thoại hội nghị VCS702
Nhớ sản phẩm

Điện thoại hội nghị VCS702

8.970.000 ₫

Điện thoại hội nghị VCS702. Thân máy gồm 1 loa phát to và 1 míc tích hợp sẵn, 2 Mic không dây mở rộng di chuyển được trong phạm vi 30->100 mét. Sử dụng với đường bưu điện PSTN hoặc máy lẻ tổng đài Xem thêm
Điện thoại hội nghị VCS704
Nhớ sản phẩm

Điện thoại hội nghị VCS704

15.548.000 ₫

Điện thoại hội nghị VCS704. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc tích hợp sẵn, 4 Mic không dây mở rộng di chuyển được trong phạm vi 30->100 mét. Sử dụng với đường PSTN hoặc máy lẻ tổng đài Xem thêm
Điện thoại hội nghị IP VCS754
Nhớ sản phẩm

Điện thoại hội nghị IP VCS754

18.285.000 ₫

Điện thoại hội nghị VCS754. Thân máy gồm 1 loa phát to và 2 míc tích hợp sẵn trên thân máy, 4 Mic không dây mở rộng di chuyển được trong phạm vi 30->100 mét. 3 tài khoản SIP cho phép thoại hội nghị từ bất kỳ đâu qua LAN, Internet..

Xem thêm

Từ 1 đến 3

Menu