Điện thoại Callcenter

Từ 1 đến 6

Điện thoại IP Grandstream GXP1400 - 2 tài khoản SIP
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP Grandstream GXP1400 - 2 tài khoản SIP

1.196.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP GXP1400, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng, 2 cổng mạng RJ45, Sử dụng mọi tổng đài IP chuẩn SIP. (Hỗ trợ Login/ Logout). Âm thanh chuẩn HD

Xem thêm
Điện thoại IP grandstream GXP1405 (2 tài khoản SIP - Hỗ trợ POE)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP grandstream GXP1405 (2 tài khoản SIP - Hỗ trợ POE)

1.265.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP GXP1405, 2 Tài khoản SIP, Hiển thị số, Danh bạ khách hàng, 2 cổng mạng RJ45, Sử dụng mọi tổng đài IP chuẩn SIP. (Hỗ trợ Login/ Logout). Âm thanh chuẩn HD. Hỗ trợ PoE lấy nguồn qua switch mạng

Xem thêm
Điện thoại IP Callcenter AT800 - Không màn hình
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP Callcenter AT800 - Không màn hình

0 ₫

Điện thoại Callcenter AT800, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh chuẩn HD, jack cắm tai nghe callcenter RJ9 hoặc 3.5mm. Tích hợp nút Login/Logout

Xem thêm
Điện thoại IP Callcenter AT800P - Hỗ trợ PoE
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP Callcenter AT800P - Hỗ trợ PoE

0 ₫

Điện thoại Callcenter AT800P, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh chuẩn HD, jack cắm tai nghe callcenter RJ9 hoặc 3.5mm. Tích hợp nút Login/Logout, Hỗ trợ PoE

Xem thêm
Điện thoại IP Callcenter AT800D - Màn hỉnh hiển thị LCD
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP Callcenter AT800D - Màn hỉnh hiển thị LCD

0 ₫

Điện thoại Callcenter AT800D, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh chuẩn HD, jack cắm tai nghe callcenter RJ9 hoặc 3.5mm. Tích hợp nút Login/Logout. Hỗ trợ màn hình hiển thị LCD

Xem thêm
Điện thoại IP Callcenter AT800DP - Màn hỉnh hiển thị LCD và PoE
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP Callcenter AT800DP - Màn hỉnh hiển thị LCD và PoE

0 ₫

Điện thoại Callcenter AT800DP, Điện thoại chuyên dụng cho trung tâm khách hàng. Âm thanh chuẩn HD, jack cắm tai nghe callcenter RJ9 hoặc 3.5mm. Tích hợp nút Login/Logout. Hỗ trợ màn hình hiển thị LCD và PoE lấy nguồn qua switch mạng

Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu