Điện thoại IP Esene

Từ 1 đến 17

Điện thoại IP ES210 (1 Account SIP - âm thanh HD)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES210 (1 Account SIP - âm thanh HD)

966.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP ES210, Chuẩn SIP, 2 cổng mạng, Cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Đồng bộ danh bạ. Dùng với mọi tổng đài IP như Panasonic, Siemens, Asterisk, My Pbx, Grandstream...

Xem thêm
Điện thoại IP ES210-P (1 Account SIP - âm thanh HD - Hỗ trợ PoE)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES210-P (1 Account SIP - âm thanh HD - Hỗ trợ PoE)

1.069.500 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP ES210P, chuẩn SIP, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Hỗ trợ PoE, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Điện thoại IP không dây WS290 kết nối wifi
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP không dây WS290 kết nối wifi

2.967.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP không dây WS290, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Điện thoại IP không dây WS220 kết nối wifi
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP không dây WS220 kết nối wifi

2.967.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP không dây WS220, chuẩn SIP, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Điện thoại IP ES310 (2 account SIP)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES310 (2 account SIP)

4.255.000 ₫

Điện thoại IP ES310, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Xem thêm
Điện thoại IP không dây WS320 (2 account SIP)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP không dây WS320 (2 account SIP)

4.577.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại IP không dây WS320, 2 acount Sip, cổng cắm tai nghe RJ9 và 3,5mm, 12 phím DSS, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Điện thoại IP HS118 (Dùng cho khách sạn)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP HS118 (Dùng cho khách sạn)

2.185.000 ₫

Điện thoại IP HS118 dùng cho khách sạn cao cấp, chuẩn SIP, 1 cổng mạng, Âm thanh chuẩn HD, Dùng với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Điện thoại IP HS108 (Dùng cho phòng tắm khách sạn)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP HS108 (Dùng cho phòng tắm khách sạn)

1.127.000 ₫

Điện thoại IP HS108 dùng cho phòng tắm khách sạn, chuẩn SIP, 1 cổng mạng, Âm thanh chuẩn HD, Dùng với tổng đài IP Grandstream, Asterisk, Panasonic, Siemens, Avaya, Actel... Xem thêm
Bàn giám sát 32 phím trạng thái Voice IP ESM32
Nhớ sản phẩm

Bàn giám sát 32 phím trạng thái Voice IP ESM32

3.680.000 ₫

Bàn giám sát 32 phím trạng thái, dùng cho các tổng đài IP, kết hợp với các điện thoại IP: ES410, ES610, ES620, DS412, DS612, DS622 Xem thêm
Điện thoại IP DS622 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP DS622 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)

6.785.000 ₫

Điện thoại IP DS622, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Xem thêm
Điện thoại VoIP DS612 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại VoIP DS612 (8 account SIP và 1 cổng PSTN)

4.830.000 ₫

Điện thoại IP DS612, 8 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Xem thêm
Điện thoại VoIP DS412 (4 account SIP và 1 cổng PSTN)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại VoIP DS412 (4 account SIP và 1 cổng PSTN)

4.577.000 ₫

Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Xem thêm
Điện thoại VoIP DS312 (Dual mode - 2 account SIP và 1 cổng PSTN)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại VoIP DS312 (Dual mode - 2 account SIP và 1 cổng PSTN)

4.255.000 ₫

Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...Vừa dùng IP vừa dùng PSTN Xem thêm
Điện thoại VoIP DS212 (1 Account Sip và 1 PSTN)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại VoIP DS212 (1 Account Sip và 1 PSTN)

1.955.000 ₫

Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...và đường trung kế PSTN hoặc máy lẻ tổng đài thường Xem thêm
Điện thoại IP ES620 (8 account SIP)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES620 (8 account SIP)

6.256.000 ₫

Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Xem thêm
Điện thoại IP ES610 (8 account SIP)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES610 (8 account SIP)

5.083.000 ₫

Điện thoại IP ES610, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Xem thêm
Điện thoại IP ES410 (4 account SIP)
Nhớ sản phẩm

Điện thoại IP ES410 (4 account SIP)

4.577.000 ₫

Điện thoại IP ES410, 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk... Xem thêm

Từ 1 đến 17

Menu