Điện thoại LG

Từ 1 đến 4

Điện thoại LG GS-460F
Nhớ sản phẩm

Điện thoại LG GS-460F

287.500 ₫

Điện thoại cố định LG GS-460F. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa âm sắc. Nút gọi thoại quay số rảnh tay không cần nhấc tổ hợp Xem thêm
Điện thoại LG GS-460N
Nhớ sản phẩm

Điện thoại LG GS-460N

276.000 ₫

Điện thoại cố định LG GS-460N. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa âm sắc. Nút gọi thoại quay số rảnh tay không cần nhấc tổ hợp Xem thêm
Điện thoại LG LKA200
Nhớ sản phẩm

Điện thoại LG LKA200

322.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại cố định LG LKA200. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa âm sắc. Nút gọi thoại quay số rảnh tay không cần nhấc tổ hợp. 3 phím nhớ gọi nhanh Xem thêm
Điện thoại LG LKA220
Nhớ sản phẩm

Điện thoại LG LKA220

506.000 ₫

Hết hàng

Điện thoại cố định LG LKA220. Hiển thị số gọi đến. Nhớ 80 cuộc gọi đến. Đèn báo hiệu cuộc gọi đến. Nhạc chuông đa âm sắc. Nút gọi thoại quay số rảnh tay không cần nhấc tổ hợp. 3 phím nhớ gọi nhanh. Xem thêm

Từ 1 đến 4

Menu