Thiết bị ATA - Gateway FXS

Từ 1 đến 14

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702

1.081.000 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT702.  Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814

0 ₫

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS

5.175.000 ₫

Bộ chuyển đổi ATA 8 cổng FXS. Chuyển đổi từ IP sang 8 cổng điện thoại, FAX. Sử dụng cho VNPT, Viettel, FPT, CMC. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic... Xem thêm
GXW4216: Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4216: Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog

9.660.000 ₫

Card gateway 16 máy lẻ analog GXW4216, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4224: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4224: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

13.800.000 ₫

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4224, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4232: Card gateway 32 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4232: Card gateway 32 máy lẻ điện thoại analog

17.480.000 ₫

Card gateway 32 máy lẻ analog GXW4232, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4248: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4248: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

0 ₫

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4248, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4024: Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

18.975.000 ₫

Hết hàng

Card chuyển đổi 24 cổng IP Sip ra 24 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ  HT704
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ HT704

2.691.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ATA 4 cổng HT704, Chuyển đổi từ IP ra 4 cổng máy lẻ Analog. Sử dụng chuyển đổi cho đầu số bên VNPT, Viettel, FPT, CMC. Và dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic..., Xem thêm
GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog

2.990.000 ₫

Hết hàng

Card tổng đài IP GXW4004. Chuyển đổi 4 cổng IP Sip ra 4 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

59.340.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

27.600.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm

Từ 1 đến 14

Menu