Gateway kết nối E1 - ISDN

Từ 1 đến 10

Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream... Xem thêm
Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Tổng đài chạy backup tự động HA100
Nhớ sản phẩm

Tổng đài chạy backup tự động HA100

0 ₫

Hết hàng

Tổng đài chạy backup tự động HA100, kết nối vào 2 bộ tổng đài UCM6510 thiết lập chạy backup tự động, khi 1 tổng đài chết tự động chạy tổng đài còn lại, cái đặt cấu hình trên 1 con duy nhất Xem thêm
Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời

0 ₫

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy lẻ IP, 200 cuộc gọi đồng thời, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax.. Xem thêm
Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)

26.450.000 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE100-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE200, 2 luồng E1 60 kênh đồng thời. Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7.., Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP như Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

27.370.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

38.870.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

54.970.000 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm

Từ 1 đến 10

Menu