Thiết bị ghi âm VoIP

Từ 1 đến 1

Phần mềm ghi âm điện thoại IP - 1 license
Nhớ sản phẩm

Phần mềm ghi âm điện thoại IP - 1 license

0 ₫

Phần mềm ghi âm cho mọi điện thoại IP:  Điện thoại IP Avaya, Cisco, Polycom, Siemens, Panasonic, Grandstream, Yealink..Tìm kiếm nhanh, theo ngày, giờ, tên, quản lý thông tin khách hàng gọi đến, Hiển thị POPUP thông tin khách hàng.

Xem thêm

Từ 1 đến 1

Menu