Giải pháp phá sóng

Tại sao phải phá sóng?

Phá sóng quân độiPhá sóng di động

Phá sóng trong các hộ gia đình: Bạn không muốn con cái trong khi học hành nghỉ ngơi bị quấy rối bởi điện thoại di động, không muốn con cái bạn buôn chuyện vô bổ, không muốn con cái bạn vào mạng truy cập internet những vấn đề không mong muốn, vậy đây có thể là thiết bị hữu dụng cho bạn với chi phí thấp.

Phá sóng cho các nhà tù, trại giam phạm nhân: Các nhà tù các buồng giam phạm nhân, để hạn chế các thông tin liên lạc không mong muốn, các trao đổi ngoài luồng thì giải pháp phá sóng này là phương pháp hiệu quả duy nhất trong việc hạn chế các vấn đề đó

Phá sóng cho các thư viện, trường học, bảo tàng: Các thư viện trường học cần sự yên tĩnh đễ các sinh viên, người đọc yên tĩnh khi trong khi học và nghiên cứu, thì đây quả là 1 giải pháp hữu hiệu.

Phá sóng cho các trạm lưu trữ Gas, dầu, các trạm xăng để chống cháy nổ

Phá sóng trong quân đội trong khi tuần tra, diễu hành...

Phá sóng cho các cơ quan văn phòng chính phủ

Phá sóng trong các dạp hát, dạp chiếu phim giúp cho mọi người không bị ảnh hưởng khi xem phim

Phá sóng cho các quầy giao dịch ngân hàng, quầy giao dịch vàng

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Menu