Giao tiếp mạng RJ45

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

GXW4004: Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog

2.990.000 ₫

Hết hàng

Card tổng đài IP GXW4004. Chuyển đổi 4 cổng IP Sip ra 4 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Gateway TA1610 - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway TA1610 - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO

23.000.000 ₫

Gateway 16 cổng FXO TA1610, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt Xem thêm
Gateway TA410 - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway TA410 - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO

6.578.000 ₫

Gateway 4 cổng FXO TA410, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt Xem thêm
Gateway DAG1000_4FXO - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG1000_4FXO - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO

5.635.000 ₫

DAG1000-4FXO, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO

8.395.000 ₫

DAG1000-8FXO, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO

15.870.000 ₫

DAG2000-16FXO, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,... Xem thêm
Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO

0 ₫

Gateway 4 đường bưu điện (SMG1004 - 4 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,... Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường. Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt. Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO

0 ₫

Gateway 24 đường bưu điện (24 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO

0 ₫

Gateway 32 đường bưu điện (32 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO

0 ₫

Gateway 16 đường bưu điện (16 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO

0 ₫

Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 30 kênh thoại (PRI30) SMG2030S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2030S, 30 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream... Xem thêm
Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 60 kênh thoại (PRI30) SMG2060S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2060S, 2 luồng E1 - 60 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S
Nhớ sản phẩm

Gateway ISDN 120 kênh thoại (PRI30) SMG2120S

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 chuẩn ISDN (PRI30) - SMG2120S, 2 luồng E1 - 120 kênh thoại đồng thời. Chuẩn báo giao tiếp PRI-ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Avaya, Siemens, Cisco, Asterisk, Elastix, Grandstream...

Xem thêm
GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4448: Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

59.340.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 48 máy lẻ analog GXW4448, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog
Nhớ sản phẩm

GXW4424: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

27.600.000 ₫

Hết hàng

Card gateway 24 máy lẻ analog GXW4424, Sử dụng cho các tổng đài IP SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream..., loại bỏ tiếng vọng tối ưu Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT802

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT802. Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT812

0 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT812. 2 cổng mạng. Ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog HT814

0 ₫

Thiết bị ATA 4 cổng analog HT814. 2 cổng mạng. Ra 4 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic Xem thêm
Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 8 cổng GXW4008 - Gateway 8 cổng FXS

5.175.000 ₫

Bộ chuyển đổi ATA 8 cổng FXS. Chuyển đổi từ IP sang 8 cổng điện thoại, FAX. Sử dụng cho VNPT, Viettel, FPT, CMC. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic... Xem thêm
Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 2 cổng máy lẻ Analog HT702

1.081.000 ₫

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT702.  Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Xem thêm
Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ  HT704
Nhớ sản phẩm

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ HT704

2.691.000 ₫

Hết hàng

Thiết bị ATA 4 cổng HT704, Chuyển đổi từ IP ra 4 cổng máy lẻ Analog. Sử dụng chuyển đổi cho đầu số bên VNPT, Viettel, FPT, CMC. Và dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic..., Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G

5.175.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G

15.870.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 4 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G

22.770.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 8 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G

40.940.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 16 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G

0 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 32 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu