Hộp đấu cáp điện thoại

Từ 1 đến 6

Hộp đấu cáp 10 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 10 đôi

322.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng thời hoặc 10 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Xem thêm
Hộp đấu cáp 20 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 20 đôi

368.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 20 đôi, dùng đấu nối cho 20 số điện thoại đồng thời hoặc 20 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến. Xem thêm
Hộp đấu cáp 30 đến 60 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 30 đến 60 đôi

805.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 30 - 60 đôi, dùng đấu nối cho 30-60 số điện thoại đồng thời hoặc 30-60 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Xem thêm
Hộp đấu cáp 70 đến 120 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 70 đến 120 đôi

1.380.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 70 - 120 đôi, dùng đấu nối cho 70-120 số điện thoại đồng thời hoặc 70-120 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Xem thêm
Hộp đấu cáp 130 đến 220 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 130 đến 220 đôi

2.415.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 130 - 220 đôi, dùng đấu nối cho 130-220 số điện thoại đồng thời hoặc 130-220 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Xem thêm
Hộp đấu cáp 230 đến 500 đôi
Nhớ sản phẩm

Hộp đấu cáp 230 đến 500 đôi

7.360.000 ₫

Hộp cáp điện thoại 230 - 500 đôi, dùng đấu nối cho 230-500 số điện thoại đồng thời hoặc 230-500 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Xem thêm

Từ 1 đến 6

Menu