Phụ kiện mạng

Từ 1 đến 5

Bộ wall plate 1 lỗ bao gồm mặt 1 lỗ - đế - hạt mạng hoặc điện thoại
Nhớ sản phẩm

Bộ wall plate 1 lỗ bao gồm mặt 1 lỗ - đế - hạt mạng hoặc điện thoại

138.000 ₫

Bộ wallplate AMP 1 lỗ hình chữ nhật, bao gồm mặt 1 lỗ - chân đế - nhân điện thoại hoặc nhân mạng Xem thêm
Bộ wall plate 2 lỗ bao gồm mặt 2 lỗ - đế - hạt mạng và điện thoại
Nhớ sản phẩm

Bộ wall plate 2 lỗ bao gồm mặt 2 lỗ - đế - hạt mạng và điện thoại

184.000 ₫

Bộ wallplate AMP 2 lỗ hình chữ nhật, bao gồm mặt 1 lỗ - chân đế - nhân điện thoại và nhân mạng Xem thêm
Phiến đấu dây 10 đôi, dùng đấu cáp trục điện thoại hoặc cáp mạng
Nhớ sản phẩm

Phiến đấu dây 10 đôi, dùng đấu cáp trục điện thoại hoặc cáp mạng

50.600 ₫

Phiến đấu cáp diện thoại 10 đôi, đấu dễ dàng được đánh số từ 0 đến 9, mầu trắng hoặc mầu ghi. Việt Nam sản xuất, bảo hành 10 năm Xem thêm
Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại
Nhớ sản phẩm

Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại

575.000 ₫

Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại, tránh sét lan truyền trên đường dây điện thoại, được kết nối trực tiếp vào phiến đấu dây Xem thêm
Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt)
Nhớ sản phẩm

Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt)

230.000 ₫

Hạt rệp dùng nối dây điện thoại hoặc nối dây mạng lại với nhau, 1 gói 100 hạt, tăng cường khoảng cách liên lạc cho dây mạng hoặc dây điện thoại Xem thêm

Từ 1 đến 5

Menu