Phần mềm gửi tin nhắn

Cung cấp các giải pháp nhắn tin tự động.

Nhắn tin theo danh sách khách hàng tùy chọn, nhắn tin theo nhóm khách hàng...

Nhắn tin theo múi giờ thời gian đặt trước

Cho phép thực hiện gọi đi và gọi đến trên máy tính qua sim nhắn tin, phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng

Từ 1 đến 1

Thiết bị gửi tin nhắn tự động UM100 (bao gồm cả modem và phần mềm)
Nhớ sản phẩm

Thiết bị gửi tin nhắn tự động UM100 (bao gồm cả modem và phần mềm)

4.577.000 ₫

Thiết bị gửi tin nhắn tự động UM100, cho phép gọi điện 2 chiều, lưu file ghi âm cuộc gọi, gửi email file ghi âm và sms cho người bất kỳ Xem thêm

Từ 1 đến 1

Menu