Tính cước tổng đài IP

Từ 1 đến 2

Phần mềm tính cước tổng đài ip - Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar
Nhớ sản phẩm

Phần mềm tính cước tổng đài ip - Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar

0 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar.... Tính cước cho từng máy lẻ, tính cước theo account code, báo cáo tự động, cảnh báo cước phát sinh không mong muốn, hạn chế cước gọi quá hạn. Cho phép tính cước qua mạng LAN hoặc tính cước qua Internet Xem thêm
Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000
Nhớ sản phẩm

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000

0 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000, Tính cước cho từng máy lẻ, nhóm máy lẻ, theo phòng ban, Theo Password, báo cáo tự động theo ngày/ tuần/ tháng, cảnh báo cước phát sinh không mong muốn, Cho phép tính cước qua mạng LAN hoặc Internet Xem thêm

Từ 1 đến 2

Menu