Quản lý khách sạn

Từ 1 đến 5

KS24- Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 24 license
Nhớ sản phẩm

KS24- Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 24 license

2.070.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 24 license (24 phòng), thống kế cước phí điện thoại, ăn uống ngủ nghỉ, tiền phòng tiền ăn uống... thống kê báo cáo checkin và check out khách hàng. Xem thêm
KS64 - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 64 license
Nhớ sản phẩm

KS64 - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 64 license

2.760.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 64 license (64 phòng), thống kế cước phí điện thoại, ăn uống ngủ nghỉ, tiền phòng tiền ăn uống... thống kê báo cáo checkin và check out khách hàng. Xem thêm
KS128 - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 128 license
Nhớ sản phẩm

KS128 - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 128 license

4.025.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn 128 license (128 phòng), thống kế cước phí điện thoại, ăn uống ngủ nghỉ, tiền phòng tiền ăn uống... thống kê báo cáo checkin và check out khách hàng. Xem thêm
KSUM - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn không giới hạn license
Nhớ sản phẩm

KSUM - Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn không giới hạn license

6.325.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài và quản lý khách sạn không giới hạn license, thống kế cước phí điện thoại, ăn uống ngủ nghỉ, tiền phòng tiền ăn uống... thống kê báo cáo checkin và check out khách hàng. Xem thêm
Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic
Nhớ sản phẩm

Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

345.000 ₫

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập trình được. Độ dài 3 đến 5 mét có thể nối xa tối đa 30 mét Xem thêm

Từ 1 đến 5

Menu