Tính cước tổng đài

Chúng tôi cung cấp phần mềm tính cước dùng cho mọi loại tổng đài: Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic - Phần mềm tính cước tổng đài Siemens - Phần mềm tính cước tổng đài LG ...Bảo hành trọn đời theo máy tính cài đặt.

Từ 1 đến 13

TB24 - Phần mềm tính cước tổng đài KX-TES824 và KX-TA308/616
Nhớ sản phẩm

TB24 - Phần mềm tính cước tổng đài KX-TES824 và KX-TA308/616

1.380.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TES824, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TS1150 - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1150, 3550
Nhớ sản phẩm

TS1150 - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1150, 3550

1.610.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1150, hipath 3550, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
Phần mềm tính cước tổng đài ip - Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar
Nhớ sản phẩm

Phần mềm tính cước tổng đài ip - Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar

0 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài IP, Tính cước tổng đài Asterisk, Freepbx, Elastix, Grandstream, Yeastar.... Tính cước cho từng máy lẻ, tính cước theo account code, báo cáo tự động, cảnh báo cước phát sinh không mong muốn, hạn chế cước gọi quá hạn. Cho phép tính cước qua mạng LAN hoặc tính cước qua Internet Xem thêm
Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000
Nhớ sản phẩm

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000

0 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000, Tính cước cho từng máy lẻ, nhóm máy lẻ, theo phòng ban, Theo Password, báo cáo tự động theo ngày/ tuần/ tháng, cảnh báo cước phát sinh không mong muốn, Cho phép tính cước qua mạng LAN hoặc Internet Xem thêm
TB128 - Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100D/ KX-TDA200
Nhớ sản phẩm

TB128 - Phần mềm tính cước tổng đài KX-TDA100D/ KX-TDA200

2.185.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100D và KX-TDA200, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TB08 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TEB308
Nhớ sản phẩm

TB08 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TEB308

920.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TEB308, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TB64 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA100/ KX-TDE100
Nhớ sản phẩm

TB64 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA100/ KX-TDE100

1.840.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA100 và KX-TDE100, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TB960 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA600/ KX-TDE600
Nhớ sản phẩm

TB960 - Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic KX-TDA600/ KX-TDE600

3.450.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
UM - Bộ đóng gói phần mềm và bộ tạo key phần mềm tính cước
Nhớ sản phẩm

UM - Bộ đóng gói phần mềm và bộ tạo key phần mềm tính cước

11.040.000 ₫

Bán trọn gói cả bộ đóng gói phần mềm và bộ tạo license cho phần mềm tính cước, phần mềm tính cước và quản lý khách sạn, đóng gói với thông tin bất kỳ. Xem thêm
TS - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1120
Nhớ sản phẩm

TS - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1120

1.035.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1120, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TG - Phần mềm tính cước tổng đài LG LDK1248
Nhớ sản phẩm

TG - Phần mềm tính cước tổng đài LG LDK1248

1.610.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài LG, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
TS1190 - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1190, 3800
Nhớ sản phẩm

TS1190 - Phần mềm tính cước tổng đài siemens 1190, 3800

2.760.000 ₫

Phần mềm tính cước tổng đài siemens hipath 1190, hipath 3800, tự động tính cước gọi đi, thống kê báo cáo cước bất kỳ, tạo mã cá nhân cho mỗi người khi gọi đi... Xem thêm
Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic
Nhớ sản phẩm

Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

345.000 ₫

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập trình được. Độ dài 3 đến 5 mét có thể nối xa tối đa 30 mét Xem thêm

Từ 1 đến 13

Menu