Pin bộ đàm

 - Chức năng gọi tuyệt vời của bộ đàm hoạt động như tổng đài nội bộ:

 + Gọi riêng biệt từng tay bộ đàm riêng rẽ

+ Gọi nhóm tùy chọn

+ Gọi tất cả các bộ đàm


Từ 1 đến 5

Pin KNB29 - Pin dùng cho bộ đàm TK2207 và TK3207 dung lượng 1.500mA
Nhớ sản phẩm

Pin KNB29 - Pin dùng cho bộ đàm TK2207 và TK3207 dung lượng 1.500mA

621.000 ₫

Pin KNB-29, dùng cho các loại máy bộ đàm kenwood TK2207, TK3207, dung lượng 1.500mAh, đảm bảo cho pin hoạt động liên tục từ 3 đến 8 tiếng. Xem thêm
Pin BP209 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.100mA
Nhớ sản phẩm

Pin BP209 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.100mA

667.000 ₫

Pin BP-209, dùng cho các loại máy bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82, dung lượng 1.100mAh, đảm bảo cho pin hoạt động liên tục từ 3 đến 5 tiếng. Xem thêm
Pin BP210 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.650mA
Nhớ sản phẩm

Pin BP210 - Pin dùng cho bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82 dung lượng 1.650mA

713.000 ₫

Pin BP-210, dùng cho các loại máy bộ đàm ICOM V8 và ICOM V82, dung lượng 1.650mAh, đảm bảo cho pin hoạt động liên tục từ 3 đến 8 tiếng. Xem thêm
Pin HNN4098 - Pin dùng cho bộ đàm Motorola GP338/328 dung lượng 1450mAh
Nhớ sản phẩm

Pin HNN4098 - Pin dùng cho bộ đàm Motorola GP338/328 dung lượng 1450mAh

782.000 ₫

Pin GP-338/328, dùng cho các loại máy bộ đàm GP-338/328 dung lượng 1.650mAh, đảm bảo cho pin hoạt động liên tục từ 3 đến 6 tiếng. Xem thêm
Pin KNB15A - Pin dùng cho bộ đàm TK2107 và TK3107 dung lượng 1.500mA
Nhớ sản phẩm

Pin KNB15A - Pin dùng cho bộ đàm TK2107 và TK3107 dung lượng 1.500mA

575.000 ₫

Pin KNB-15A, dùng cho các loại máy bộ đàm kenwood TK2107, TK3107, dung lượng 1.600mAh, đảm bảo cho pin hoạt động liên tục từ 3 đến 8 tiếng. Xem thêm

Từ 1 đến 5

Menu