Âm thanh thông báo

Thiết bị âm thanh thông báo dùng phát thông báo cho nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà hàng khách sạn, các khu vục công cộng...,

- Âm thanh phát đi có thể lấy từ Mic trực tiếp, ỏ DVD, từ máy tính, từ đài FM...

- Từ tổng đài nội bộ. Có thể phát thanh từ bất kỳ 1 máy lẻ nào trong hệ thống tổng đài nội bộ, hoặc thậm chí nguồn phát thanh đang ngồi bất kỳ vị trí nào không trong cùng công ty.

- Nguồn phát thanh có thể là bộ đàm di chuyển..

Âm thanh thông báo nhà xưởng

Giải pháp âm thanh thông báo cho nhà xưởng, giải pháp kết hợp được.

- Nguồn âm thanh thông báo được nói từ bất kỳ điện thoại máy lẻ nào của tổng đài điện thoại nội bộ

- Tử đầu VCD/DVD, TV, MP3, Radio...

- Từ bảo vệ tuần tra thông báo phát từ bộ đàm cầm tay khi đi tuần kiểm tra

- Từ bên ngoài ở bất kỳ đâu phát thông báo qua đường điện thoại PSTN

- Phát thông báo tự động từ bât kỳ nguồn âm thanh nào đặt trước

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Menu