Thiết bị báo giờ tự động

Thiết bị báo giờ tự động

- Cài đặt giao tiếp Giao tiếp với người sử dụng qua màn hình LCD

- Thời gian ngày, tháng, năm, thứ, giờ, phút, giây luôn đúng (Kể cả khi mất điện);

- Cho phép vi chỉnh lại thời gian của hệ thông khi cần;

 - Cài đặt được tối đa 80 múi giờ tùy chọn trong ngày, cài đặt lịch thuận tiện trên màn hình LCD (như cài đặt báo thức trên điện thoại di động).

- Cài đặt theo từng ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN hoặc từ 2 đến 6, 2 đến 7, 7 đến CN, hoặc cả tuần (Chỉ cần cài đặt một lần, mất điện nội dung lịch không bị thay đổi);

- Cho phép báo giờ ra được 3 khu vực có chế độ làm việc khác nhau (Khu vực 1 là các văn phòng làm việc theo giờ hành chính, khu vực 2 là các xưởng sản xuất, khu vực 3 là nhà ăn ...);

- Sử dụng chuông điện 220V/AC hoặc chuông điện 12V/DC hoặc chuông điện tử SINO.

- Cho phép sử dụng thêm Ắc quy dự phòng khi mất điện mạng 220V/AC.

- Khi lắp đặt xong thiết bị tự động hoàn toàn;

Các kiểu chuông âm báo

- 1 hồi dài 2 giây

- 1 hồi dài 4 giây

- 1 hồi dài 6 giây;

- 2 hồi mỗi hồi dài 2 giây

- 2 hồi mỗi hồi dài 4 giây

- 2 hồi mỗi hồi dài 6 giây

- 3 hồi mỗi hồi dài 2 giây

- 3 hồi mỗi hồi dài 4 giây

- 3 hồi mỗi hồi dài 6 giây

- 4 hồi mỗi hồi dài 2 giây

- 4 hồi mỗi hồi dài 4 giây

- 4 hồi mỗi hồi dài 6 giây

- Số chuông lớn nhất trong một khu vực là 100 chuông;

Cho phép báo giờ bằng bản nhạc

- Cho phép nạp 5 bản nhạc khác nhau vào hệ thống để làm âm thanh thông báo và có sẵn 25 bản nhạc trong hệ thống, thoải mái cho việc lựa chọn

Phân khu vực thông báo

- Cho phép phân làm 3 vùng thông báo tách biệt, thuận tiện cho các kiểu vùng thông báo khác nhau

Thiết bị hoạt động như 1 thiết bị điều khiển tự động

- Cho phép thiêt lập công tắc đầu ra như 1 thiết bị điều khiển tự động: Tự động đóng nguồn, đóng cầu dao sau giờ làm việc

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Menu