Chặn cuộc gọi đến

Bạn cảm thấy mệt mỏi với các số điện thoại quẫy nhiễu, Chúng tôi có giải pháp

- Chặn bất kỳ số điện thoại nào không mong muốn nhận

- Cho phép phát thống báo trả lời tự động

- Cho phép ghi âm nội dung cuộc đàm thoại

- Cho phép hiển thị thông tin khách hàng.. trên PC hoặc nhiều PC

Từ 1 đến 8

Card ghi âm điện thoại tansonic 2 line có voicemail - TX2006U2G
Nhớ sản phẩm

Card ghi âm điện thoại tansonic 2 line có voicemail - TX2006U2G

4.899.000 ₫

Card ghi âm điện thoại Tansonic 2 line có voicemail, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, phát thông báo tự động khi không có người trả lời. Chặn số gọi đến, Dùng cho các trung tâm tư vấn khách hàng Xem thêm
Thiết bị chặn số gọi đến AT1000
Nhớ sản phẩm

Thiết bị chặn số gọi đến AT1000

3.082.000 ₫

Thiết bị chặn số gọi đến BL100, cho phép chặn không giới hạn số điện thoại, là thiết bị độc lập, không cần kết nối PC, lắp đặt đơn giản, thao tác dễ dàng Xem thêm
N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account
Nhớ sản phẩm

N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

15.985.000 ₫

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Xem thêm
Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 4 đường vào bưu điện - SMG1004 - 4 FXO

0 ₫

Gateway 4 đường bưu điện (SMG1004 - 4 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,... Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường. Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt. Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 24 đường vào bưu điện - SMG1024 - 24 FXO

0 ₫

Gateway 24 đường bưu điện (24 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 32 đường vào bưu điện - SMG1032 - 32 FXO

0 ₫

Gateway 32 đường bưu điện (32 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 16 đường vào bưu điện - SMG1016 - 16 FXO

0 ₫

Gateway 16 đường bưu điện (16 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm
Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO
Nhớ sản phẩm

Gateway 8 đường vào bưu điện - SMG1008 - 8 FXO

0 ₫

Gateway 8 đường bưu điện (8 cổng FXO), Dùng cho các dòng tổng đài IP Asterisk, Grandstream, Softswitch,.. Kết nối các đường bưu điện: VNPT, Viettel,...

- Tổng đài hỏng lỗi không hoạt động vẫn nghe gọi bình thường

- Tự động email cảnh báo khi đường bưu điện bị đứt

- Chức năng blacklist chặn các cuộc gọi không mong muốn

Xem thêm

Từ 1 đến 8

Menu