Thiết bị phát biểu voting

Thiết bị phát biểu voting không dây.

Đây là hệ thống cho phép các đại biểu bấm nút để được phát biểu. Hệ thống sử dụng như trong chương trình "Đấu Trường 100 trên VTV3"

Từ 1 đến 2

Thiết bị xử lý phát biểu voting không dây SWX-3000
Nhớ sản phẩm

Thiết bị xử lý phát biểu voting không dây SWX-3000

0 ₫

Thiết bị xử lý phát biểu voting không dây SWX-3000, Cho phép kết nối 1,000 thiết bị voting không dây. Khoảng cách 50-100 mét, đã bao gồm anten Xem thêm
Thiết bị phát biểu voting không dây SWX-6000
Nhớ sản phẩm

Thiết bị phát biểu voting không dây SWX-6000

0 ₫

Thiết bị phát biểu voting không dây SWX-6000, Cho phép kết nối 1,000 thiết bị voting không dây. Khoảng cách 50-100 mét, đã bao gồm anten Xem thêm

Từ 1 đến 2

Menu