Tổng đài IP Asterisk

Tổng đài điện thoại IP asterisk không giới hạn dung lượng đầu vào, không giới hạn máy lẻ nội bộ.
- Chức năng IVR, Ghi âm, ACD
- Chức năng tạo nhóm...

Từ 1 đến 26

Cài đặt tổng đài FreePbx với chi phí =0
Nhớ sản phẩm

Cài đặt tổng đài FreePbx với chi phí =0

0 ₫

Chi tiết các bước cài đặt tổng đài FreePbx với chi phí =0 lên PC/ Máy chủ ảo/ Server. Full đầy đủ các tính năng tổng đài, ghi âm, lời chào, hội nghị.. Xem thêm
Card GSM 4 cổng, giao tiếp 4 SIM GSM đồng thời
Nhớ sản phẩm

Card GSM 4 cổng, giao tiếp 4 SIM GSM đồng thời

0 ₫

Card AX4G - Giao tiếp 4 cổng, dùng giao tiếp 4 Sim di động như Viettel, Vinaphone, Mobiphone..., qua chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 4 luồng E1, AXE4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card 2 luồng E1, AXE2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

0 ₫

Card luồng E1, AXE1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 4 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 4 luồng E1, AX4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 2 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card 2 luồng E1, AX2D - Giao tiếp 60 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI
Nhớ sản phẩm

Card 1 luồng E1 chuẩn ISDN dùng cho các tổng đài IP Asterisk khe cắm PCI

0 ₫

Card luồng E1, AX1D - Giao tiếp 30 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCI. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng

Xem thêm
Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE1600P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 16 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE1600P

29.670.000 ₫

Card AXE1600P - Giao tiếp 16 cổng, dùng giao tiếp 16 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩn cắm PCIe ((PCI express)). Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card giao tiếp 8 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE800P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 8 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE800P

17.457.000 ₫

Card AXE800P - Giao tiếp 8 cổng, dùng giao tiếp 8 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩn cắm PCIe ((PCI express)). Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX1600: Card tổng đài IP giao tiếp 16 đường vào bưu điện

0 ₫

Card AX1600 - Giao tiếp 16 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM800: Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện

9.890.000 ₫

Card TDM800 - Giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

TDM400: Card tổng đài IP asterisk giao tiếp 4 đường vào bưu điện

7.590.000 ₫

Card TDM400 - Giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN qua khe cắm PCI. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Asterisk-8-600: Tổng đài IP với 8 đường vào 600 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-600: Tổng đài IP với 8 đường vào 600 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 483.000.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 600 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-480: Tổng đài IP vơi 8 đường vào 480 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-480: Tổng đài IP vơi 8 đường vào 480 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 388.125.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-360: Tổng đài IP với 8 đường vào 360 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 293.250.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 360 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-264: Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-264: Tổng đài IP với 8 đường vào 264 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 217.350.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 264 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-196: Tổng đài IP với 8 đường vào 196 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 160.425.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 196 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-144: Tổng đài điện thoại IP  8 vào 144 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-144: Tổng đài điện thoại IP 8 vào 144 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 122.475.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-120: Tổng đài IP với 8 đường vào 120 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-120: Tổng đài IP với 8 đường vào 120 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 103.500.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-96: Tổng đài IP Asterisk 8 vào 96 máy lẻ Analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 84.525.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-72: Tổng đài IP với 8 đường vào 72 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-72: Tổng đài IP với 8 đường vào 72 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 65.550.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Asterisk-8-48: Tổng đài VoIP với 8 đường vào 48 máy lẻ analog
Nhớ sản phẩm

Asterisk-8-48: Tổng đài VoIP với 8 đường vào 48 máy lẻ analog

Từ: 8.625.000 ₫

Đến: 46.575.000 ₫

Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Xem thêm
Tổng đài điện thoai IP asterisk
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoai IP asterisk

0 ₫

Hỗ trợ khách hàng lắp đặt miễn phí tổng đài IP asterisk, không giới hạn máy lẻ, bảo hành 24 tháng, Ghi âm, voicemail, IVR, ACD, Gọi nội bộ, Call center.... Xem thêm
AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện
Nhớ sản phẩm

AX400P - Card tổng đài IP asterisk 4 đường vào bưu điện

6.440.000 ₫

Card giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Xem thêm
Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp 4 cổng tổng đài IP asterisk khe cắm PCIe - AXE400P

9.775.000 ₫

Card AX-E400P. Giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix. Giao tiếp qua khe cắm PCIe (PCI express) Xem thêm

Từ 1 đến 26

Menu