Tổng đài NON China

Cung cấp Tổng Đài cho Dự Án, cấu hình từ 20 đến 5.000 máy lẻ, lên tới 880 cuộc gọi đồng thời. Kết nối E1, ISDN, Siptrunk, E&M, đường vào CO (PSTN). Máy lẻ IP, máy lẻ analog, phần mềm softphone, thiêt bị GSM.. Sản phẩm Non China. Đầy đủ CO, CQ , chứng thư của hãng.

Từ 1 đến 7

Tổng đài IP Xorcom CXE2000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXE2000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXE2000. 200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXE3000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXE3000. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXT4000
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXT4000

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXT4000. 1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 880 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CTS2000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CTS2000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CTS2000. 2 khung chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi200 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối E1-PRI, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 85 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CTS3000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CTS3000 - Chạy Redundant backup tự động 2 khung

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CTS3000. Chạy Redundant backup tự động 2 khung. 1.000 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 550 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXTS4000 - Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000 - Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000. Chạy redundant backup tự động khi 1 tổng đài lỗi1.500 license máy lẻ SIP, Hỗ trợ kết nối tối đa 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC, 880 cuộc gọi đông thời, full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...

Xem thêm
Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời

0 ₫

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời Xem thêm

Từ 1 đến 7

Menu