Tổng đài KX-TDA200

Tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, dung lượng mở rộng từ 24 máy lẻ lên 128 máy lẻ, dòng này hết model thay sang dòng tổng đài điện thoại mới là KX-TDA100D, có dung lượng tương đương.

>> Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài Panasonic, hỏi đáp về tổng đài Panasonic

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Jack đấu 50 pin - Jack 57
Nhớ sản phẩm

Jack đấu 50 pin - Jack 57

276.000 ₫

Jack đấu 50 chân dùng đấu nối cho các loại card tổng đài Panasonic, Siemens, Nortel, các thiết bị switch chuyển mạch E1, ISDN... Xem thêm
KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0158: Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic

34.040.000 ₫

Trạm thu phát sóng không dây 8 kênh Panasonic KX-TDA0158, giao tiếp với 8 cổng số bất kỳ tổng đài nào của Panasonic như KX-TDA, KX-TDE và KX-NS300 Xem thêm
Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic
Nhớ sản phẩm

Cáp tính cước dùng cho tổng đài Panasonic

345.000 ₫

Cáp dùng tình cước cho tổng đài Panasonic, Siemens và LG. Có thể dùng lập trình được. Độ dài 3 đến 5 mét có thể nối xa tối đa 30 mét Xem thêm
KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 70.932.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 120 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 72.588.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 70.679.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 104 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 66.424.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 104 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 96 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 64.515.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 88 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 88 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 60.260.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 80 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 58.351.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 80 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-16-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-16-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 72 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 54.096.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-128: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 128 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-128: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 128 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 67.229.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 120 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-120: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 120 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 68.885.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 112 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 112 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 66.976.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 104 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-104: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 104 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 62.721.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 104 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-96: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 96 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 60.812.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 88 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-88: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 88 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 56.557.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 88 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 80 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-80: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 80 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 54.648.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 80 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA200-8-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

KX-TDA200-8-72: Tổng đài điện thoại Panasonic 8 vào 72 máy lẻ

Từ: 0 ₫

Đến: 50.393.000 ₫

Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng. Xem thêm
KX-TDA0184 - Card trung kế E&M 8 kênh
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0184 - Card trung kế E&M 8 kênh

16.790.000 ₫

Card trung kế 8 kênh, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0188 - Card trung kế E1 30 kênh thoại

21.597.000 ₫

Card trung kế E1 với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0290 - Card trung kế ISDN 30 kênh thoại (PRI30)

18.285.000 ₫

Card trung kế ISDN với 30 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0470 - Card IP extension 16 kênh thoại

50.370.000 ₫

Card IP extension 16 kênh thoại, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0484 - Card IP trung kế 4 kênh thoại Voip

32.085.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0490 - Card IP trung kế 16 kênh thoại Voip

50.945.000 ₫

Card IP trung kế (IP trunk) 16 kênh thoại VoIP, dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200, KX-TDE600, và tổng đài nội bộ IP KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 và tổng đài KX-TDA100D Xem thêm
Tổng đài điện thoại panasonic KX- TDA200
Nhớ sản phẩm

Tổng đài điện thoại panasonic KX- TDA200

14.030.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-TDA200 với 10 khe cắm card chính và 1 khe cắm mở rộng. Dung lượng mở rộng tối đa lên đến 32 đường vào bưu điện và ra 128 máy lẻ. Xem thêm
KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200
Nhớ sản phẩm

KX-TDA0104 - Card nguồn loại M cho tổng đài Panasonic KX-TDA200

0 ₫

KX-TDA0104, card nguồn loại M dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA200 và KX-TDA600 Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
Menu