TỔNG ĐÀI SIÊU RẺ

Người ta nói của rẻ của ôi tuy nhiên với dòng tổng đài này chúng tôi thấy chúng thật tuyệt vời, với số lượng đã bán ra và trường hợp bảo hành gần như bằng 0, chúng tôi có thể tự tin khẳng định đã rẻ lại còn tốt. Nhiều loại lựa chọn từ 8 máy lẻ lên tới 256 máy lẻ

- Bảo hành 15 tháng, đổi mới ngay nếu có lỗi phần cứng

- Đầy đủ tính năng: Hiện số, lời chào gọi đến, hạn chế gọi đi, đổi số tùy chọn...

Từ 1 đến 12

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài PABX CS308 -3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS308 -3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài PABX CS416 -4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài PABX CS416 -4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ

3.634.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Xem thêm
Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 24 máy lẻ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 24 máy lẻ (Mở rộng tối đa 8 vào 32 máy lẻ)

Từ: 1.725.000 ₫

Đến: 6.371.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 24 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card) Xem thêm
Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP832 cấu hình 4 vào 32 máy lẻ

Từ: 3.450.000 ₫

Đến: 8.096.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 32 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Xem thêm
Tổng đài CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 96 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ (Mở rộng tối đa 16 vào 96 máy lẻ)

17.917.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Xem thêm
Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho phép mở rộng 16 vào 96 máy lẻ)

Từ: 1.725.000 ₫

Đến: 19.642.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 56 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 96
Nhớ sản phẩm

Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 96

Từ: 10.350.000 ₫

Đến: 28.267.000 ₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ Xem thêm
Tổng đài D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

Từ: 3.335.000 ₫

Đến: 76.935.000 ₫

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 97.175.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 108.445.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm
Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

Từ: 6.670.000 ₫

Đến: 119.715.000 ₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm Xem thêm

Từ 1 đến 12

Menu