Tổng đài IP LG IPECS-MG

Từ 1 đến 2

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG100
Nhớ sản phẩm

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG100

0 ₫

Khung chính tổng đài IP LG MG100. Với 5 khe cắm mở rộng, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ Xem thêm
Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300
Nhớ sản phẩm

Khunh chính tổng đài LG IPECS-MG300

0 ₫

Khung chính tổng đài IP LG MG300. Với 5 khe cắm mở rộng khung chính và khung phụ thêm 5 khe cắm, tích hợp sẵn 12 máy lẻ - 4 kênh disa hoặc voip - nguồn - 2 license IP softphone. Khả năng mở rộng tối đa 80 trung kế 120 máy lẻ, Xem thêm

Từ 1 đến 2

Menu