Tổng đài IP KX-NS1000

Tính năng tuyệt vời của tổng đài ip, Giải pháp và sự lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp, Tham khảo tại: Tính năng tuyệt vời của tổng đài IP

Từ 1 đến 22

Tổng đài Panasonic KX-NS1000BX
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000BX

18.055.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở rộng tối đa 640 máy lẻ SIP, Mở rộng kết nối nhiều khung tổng đài Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP

Từ: 0 ₫

Đến: 148.787.000 ₫

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - 16 đường vào PSTN và 100 license máy lẻ IP, 60 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến. Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 100 license máy lẻ IP

Từ: 6.877.000 ₫

Đến: 161.690.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 100 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến Xem thêm
Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP

Từ: 6.877.000 ₫

Đến: 189.520.000 ₫

Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 300 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến Xem thêm
KX-NS0154 - Trạm thu phát không dây 4 kênh Panasonic
Nhớ sản phẩm

KX-NS0154 - Trạm thu phát không dây 4 kênh Panasonic

0 ₫

Trạm thu phát sóng không dây 4 kênh Panasonic KX-NS0154, Sử dụng với các tổng đài Panasonic KX-NS1000, cho phép mua license tăng số kênh gọi đồng thời Xem thêm
KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP sip

759.000 ₫

KX-NSM701X - License 1 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại IP nào và kích hoạt sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP sip

3.818.000 ₫

KX-NSM705X - License 5 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại IP nào và kích hoạt sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP sip

7.429.000 ₫

KX-NSM710X - License 10 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại IP nào và kích hoạt sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP sip

14.605.000 ₫

KX-NSM720X - License 20 máy lẻ IP SIP, sử dụng với bất kỳ điện thoại IP nào và kích hoạt sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại
Nhớ sản phẩm

KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại

32.798.000 ₫

KX-NS0290CE - Card E1-ISDN 30 kênh thoại và 2 cổng máy lẻ analog, sử dụng cho tổng đài KX-NS1000, Xem thêm
KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN
Nhớ sản phẩm

KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN

19.550.000 ₫

KX-NS8290 - Gateway E1-ISDN 30 kênh thoại, giao tiếp qua LAN, kết nói tối đa 8 gateway trên 1 tổng đài KX-NS1000 lên tối đa 256 kênh đàu vào Xem thêm
KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip

19.895.000 ₫

KX-NSM116X - License 16 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các tổng đài, Kết nối đường SIPtrunk từ VPNT, CMC, FPT... qua đường cáp quang, sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip

9.154.000 ₫

KX-NSM108X - License 8 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các tổng đài, Kết nối đường SIPtrunk từ VPNT, CMC, FPT... qua đường cáp quang, sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip

4.577.000 ₫

KX-NSM104X - License 4 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các tổng đài, Kết nối đường SIPtrunk từ VPNT, CMC, FPT... qua đường cáp quang, sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip
Nhớ sản phẩm

KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip

2.300.000 ₫

KX-NSM102X - License 2 kênh vào trung kế VoIP Sip. Sử dụng kết nối các tổng đài, Kết nối đường SIPtrunk từ VPNT, CMC, FPT... qua đường cáp quang, sử dụng cho tổng đài KX-NS300 và KX-NS1000 Xem thêm
KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng IP và lời chào 63 kênh
Nhớ sản phẩm

KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng IP và lời chào 63 kênh

6.877.000 ₫

KX-NS0110X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 63 kênh gọi đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Xem thêm
KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng 127 kênh thoại đồng thời
Nhớ sản phẩm

KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng 127 kênh thoại đồng thời

13.156.000 ₫

KX-NS0111X - Card kích hoạt sử dụng dụng IP 127 kênh gọi đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Xem thêm
KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời
Nhớ sản phẩm

KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời

33.120.000 ₫

KX-NS0112X - Card kích hoạt sử dụng 254 kênh thoại đồng thời, 64 kênh lời chào cho tổng đài KX-NS1000, tích hợp sẵn 30 license máy lẻ IP sip, 8 license máy lẻ IP số panasonic, cho phép kết nối 2 card trên 1 tổng đài Xem thêm
KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone
Nhớ sản phẩm

KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone

18.906.000 ₫

KX-NSM005X - License kích hoạt quản lý 50 máy ip phone, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được Xem thêm
KX-NSM010X - License kích hoạt quản lý 100 máy ip phone
Nhớ sản phẩm

KX-NSM010X - License kích hoạt quản lý 100 máy ip phone

28.060.000 ₫

KX-NSM010X - License kích hoạt quản lý 100 máy ip phone, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được Xem thêm
KX-NSM030X - License kích hoạt quản lý 300 máy ip phone
Nhớ sản phẩm

KX-NSM030X - License kích hoạt quản lý 300 máy ip phone

55.890.000 ₫

KX-NSM030X - License kích hoạt quản lý 300 máy ip phone, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được Xem thêm
KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phone
Nhớ sản phẩm

KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phone

278.070.000 ₫

KX-NSM099X - License kích hoạt quản lý 640 máy ip phonee, Sử dụng cho tổng đài Panasonic KX-NS1000, cần mua thêm license máy lẻ ip mới dùng được Xem thêm

Từ 1 đến 22

Menu