TỔNG ĐÀI IP

Cung cấp Giải Pháp Tổng Đài IP, Tổng đài VoIP Asterisk, Panasonic, Siemens, LG, Grandstream..,Không giới hạn máy lẻ, Tích hợp sẵn IVR, ACD, Call Center, Voicemail, Ghi âm.., Dùng cho tư vấn khách hàng, Công ty nhiều chi nhánh, không giới hạn vị trí đàm thoại. Thoại mọi lúc mọi nơi, trên đường, sân bay, siêu thị.. thông qua mạng wifi, 3G, 4G..

->Tư vấn chọn mua tổng đài

-> 18 lý do lựa chọn tổng đài IP

-> Giảm cước phí điện thoại lên tới 300% cước phí hàng tháng

-> Điện thoại IP

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Tổng đài IP Grandstream UCM6102 - 2 đường bưu điện - 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Grandstream UCM6102 - 2 đường bưu điện - 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

7.755.450 ₫

Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 30 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP Grandstream UCM6104 - 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Grandstream UCM6104 - 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

9.610.500 ₫

Tổng đài điện thoại IP UCM6104. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 4 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 45 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP Grandstream UCM6108 - 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Grandstream UCM6108 - 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

21.232.500 ₫

Tổng đài điện thoại IP UCM6108. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 8 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

23.199.300 ₫

Tổng đài điện thoại IP UCM6116. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 16 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời

Xem thêm
Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời

0 ₫

Tổng đài IP UCM6510, 1 luồng E1, 2 Cổng FXO, 2 Cổng FXS, 2.000 máy lẻ IP, 200 cuộc gọi đồng thời, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax.. Xem thêm
N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account
Nhớ sản phẩm

N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

14.013.450 ₫

Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

Xem thêm
Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ

56.053.800 ₫

Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 32 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh Xem thêm
Tổng đài IP N824-24-72 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP N824-24-72 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ

42.040.350 ₫

Tổng đài N824-24-72 Cấu hình 24 vào 72 máy lẻ analog, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 24 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh Xem thêm
Tổng đài IP N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ

28.026.900 ₫

Tổng đài N824-16-48 Cấu hình 16 vào 48 máy lẻ analog, 16 license máy lẻ IP, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 16 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào Xem thêm
Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động kết nối VoIP TG400
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động kết nối VoIP TG400

13.812.300 ₫

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động TG400, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động kết nối VoIP TG100
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động kết nối VoIP TG100

4.604.100 ₫

Card giao tiếp GSM 1 kênh sim di động TG100, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE100 giao tiếp 1 luồng E1 (30 kênh)

21.903.000 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE100-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)
Nhớ sản phẩm

Gateway TE200 giao tiếp 2 luồng E1 (60 kênh)

0 ₫

Gateway giao tiếp E1 - TE200, 2 luồng E1 60 kênh đồng thời. Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7.., Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP như Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động kết nối VoIP TG1600
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động kết nối VoIP TG1600

42.129.750 ₫

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động TG1600, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động kết nối VoIP TG800
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động kết nối VoIP TG800

21.791.250 ₫

Card giao tiếp GSM 8 kênh sim di động TG800, kết nối mọi tổng đài IP asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens.. Phân nhóm gọi đi, chức năng SMS, hỗ trợ API cho việc viết phần mềm nhận và gửi SMS qua thiết bị Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

37.771.500 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-2E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

53.416.500 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-4E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Tổng đài IP MyPBX U200 - 200 máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP MyPBX U200 - 200 máy lẻ IP

0 ₫

Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD. Phần mềm quản lý khách hàng. Chức năng khách sạn, Ghi âm, Hiển thị số. Sử dụng đường vào bưu điện là: Analog, Siptrunk, Skype, Sim di động GSM...(Cấu hình mặc định: Tích hợp sẵn 200 license máy lẻ IP Sip hoặc IAX, Voicemail 3000 phút, IVR, UCD, Siptrunk)

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G

15.421.500 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 4 cổng DWG2000-4G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 4 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)
Nhớ sản phẩm

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1 (Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7)

26.596.500 ₫

Card giao tiếp E1 - MTG200-1E1, hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, chuẩn báo giao tiếp E1, ISDN. Sử dụng cho mọi tổng đài IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix... Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G

0 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 32 cổng DWG2000-32G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 32 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G

39.783.000 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 16 cổng DWG2000-16G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 16 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G

22.126.500 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 8 cổng DWG2000-8G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk. Cho phép gắn 8 SIM di động sử dụng đồng thời

Xem thêm
Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G
Nhớ sản phẩm

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G

5.028.750 ₫

Card gắn sim di động GSM gateway 1 cổng DWG2000-1G, Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP Freepbx, Elastix, Trixbox,..Các tổng đài hỗ trợ Siptrunk

Xem thêm
Tổng đài IP MyPBX Enterprise lên tới 300 máy lẻ IP
Nhớ sản phẩm

Tổng đài IP MyPBX Enterprise lên tới 300 máy lẻ IP

0 ₫

Tổng đài điện thoại IP Mypbx Enterprise 300 máy lẻ IP SIP, Tích hợp sẵn IVR đa cấp, Hiển thị số, Voicemail 3000 giờ, Hỗ trợ ghi âm 2 chiều, có ổ cứng, Hỗ trợ E1-ISDN, GSM gateway Xem thêm
Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS1000BX
Nhớ sản phẩm

Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS1000BX

19.600.950 ₫

Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS1000 (Chỉ gồm khung + nguồn và thẻ nhớ), Cho phép mở rộng tối đa 1000 máy lẻ SIP, Xem thêm
Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh
Nhớ sản phẩm

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320 - Dung lượng 16 máy nhánh

9.878.700 ₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ (Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300. Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ. Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ) Xem thêm

Từ 1 đến 27

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Menu