Tổng đài LG LDK1248

Từ 1 đến 12

 LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

Từ: 3.174.000 ₫

Đến: 7.567.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ

Từ: 3.795.000 ₫

Đến: 8.188.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 10.718.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-9-32: Tổng đài LG  - 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-9-32: Tổng đài LG - 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 18.538.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 9 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-12-32: Tổng đài LG - 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-12-32: Tổng đài LG - 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 19.803.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 32 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LDK1248-12-48: Tổng đài LG -12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ

Từ: 4.393.000 ₫

Đến: 24.863.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 12 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ
Nhớ sản phẩm

LG LDK1248-3-8: Tổng đài LG với 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ

4.393.000 ₫

Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, họp hội nghị 15 bên đồng thời, lưu 1000 log cuộc gọi trên tổng đài, thay đổi số từ 2 đến 4 số, 200 account code gọi đi, nhạc chờ tùy chọn. Khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)
Nhớ sản phẩm

Khung phụ mở rộng tổng đài LG LDK1248 (3 đường vào ra 8 máy lẻ)

7.820.000 ₫

Khung mở rộng tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ, nâng khả năng mở rộng tối đa 12 đường vào ra 48 máy lẻ Xem thêm
Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG

3.174.000 ₫

Card mở rộng 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG

3.795.000 ₫

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 8 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG
Nhớ sản phẩm

Card mở rộng 3 đường vào và ra 16 máy lẻ tổng đài LG

6.325.000 ₫

Card mở rộng 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ tổng đài LG LDK1248 Xem thêm
Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248
Nhớ sản phẩm

Card disa trả lời tự động 4 kênh tổng đài LG LDK1248

1.035.000 ₫

Card disa trả lời tự động 4 kênh với 10 mức truy cập và độ dài là 10 phút Xem thêm

Từ 1 đến 12

Menu